ATEX ochrona przeciwwybuchowa
Skutecznie oceniamy, dokumentujemy i niwelujemy zagrożenia wynikające z z użycia substancji palnych.
ATEX ochrona przeciwwybuchowa

W wielu obiektach, w budynkach i na terenach otwartych, prowadzone są różne procesy technologiczne z użyciem substancji palnych w postaci gazów, cieczy, czy też palnych ciał stałych w postaci rozdrobnionej (pyłów, włókien). W wielu obiektach substancje (materiały) te są także magazynowane.

Stosowanie, przetwarzanie, transportowanie czy też magazynowanie ww. materiałów stanowi lub może stanowić zagrożenie związane z możliwością wystąpienia wybuchu.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Couldn't find end of Start Tag div in Entity, line: 1 in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

W wielu obiektach, w budynkach i na terenach otwartych, prowadzone są różne procesy technologiczne z użyciem substancji palnych w postaci gazów, cieczy, czy też palnych ciał stałych w postaci rozdrobnionej (pyłów, włókien). W wielu obiektach substancje (materiały) te są także magazynowane.

Stosowanie, przetwarzanie, transportowanie czy też magazynowanie ww. materiałów stanowi lub może stanowić zagrożenie związane z możliwością wystąpienia

W wielu obiektach, w budynkach i na terenach otwartych, prowadzone są różne procesy technologiczne z użyciem substancji palnych w postaci gazów, cieczy, czy też palnych ciał stałych w postaci rozdrobnionej (pyłów, włókien). W wielu obiektach substancje (materiały) te są także magazynowane.

Stosowanie, przetwarzanie, transportowanie czy też magazynowanie ww. materiałów stanowi lub może stanowić zagrożenie związane z możliwością wystąpienia wybuchu.

Ocena stref zagrożenia wybuchem Kwalifikacja pomieszczeń zagrożonych wybuchem Ocena zagrożenia wybuchem Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Szkolenia ATEX-ochrona przeciwwybuchowa
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt