Ocena ryzyka zawodowego
Oceniamy jakie zagrożenia występujące w środowisku pracy mogą powodować wypadek oraz jak je zniwelować.
Ocena ryzyka zawodowego

Nawet jeśli pracodawca uważa, że stanowiska pracy w jego firmie są bezpieczne, musi przeanalizować zagrożenia, jakie mogą pojawić się z związku z wykonywaniem na nich pracy. Odnosi się to zarówno do małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z przepisami prawnymi pracodawca zobowiązany jest do:

 • oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

Celem oceny ryzyka zawodowego w Nowym Sączu jest stwierdzenie:

 • jakie zagrożenia występujące w środowisku pracy mogą powodować uraz lub pogorszenie się stanu zdrowia pracownika,
 • czy można usunąć lub zminimalizować te zagrożenia,
 • jakie środki ochronne należy podjąć aby ograniczyć ryzyko związane z tymi zagrożeniami.

 WAŻNE!

Ocenę ryzyka zawodowego w Nowym Sączu należy przeprowadzać zawsze, gdy:

 • tworzone są nowe stanowiska pracy,
 • wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy (wprowadzenie nowych urządzeń, maszyn, technologii i organizacji),
 • przy zmianie wymagań (wprowadzeniu nowych przepisów, norm, zasad oceny stanowisk pracy itp.)
 • wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochronnych.

Oferujemy Państwu dokonanie oceny ryzyka zawodowego w Nowym Sączu dla wszystkich stanowisk pracy w Państwa firmie oraz sporządzenie kompleksowej dokumentacji. Ocenę Ryzyka Zawodowego przeprowadzamy metodą Risc Score lub zgodnie z normą PN-N-18002:2011.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
 3. Polska Norma PN- N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy.

 

Nawet

Nawet jeśli pracodawca uważa, że stanowiska pracy w jego firmie są bezpieczne, musi przeanalizować zagrożenia, jakie mogą pojawić się z związku z wykonywaniem na nich pracy. Odnosi się to zarówno do małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z przepisami prawnymi pracodawca zobowiÄ…zany jest do:

 • oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego zwiÄ…zanego z wykonywanÄ… pracÄ… oraz stosowania niezbÄ™dnych Å›rodków profilaktycznych zmniejszajÄ…cych ryzyko
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże siÄ™ z wykonywanÄ… pracÄ… oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo

Nawet jeśli pracodawca uważa, że stanowiska pracy w jego firmie są bezpieczne, musi przeanalizować zagrożenia, jakie mogą pojawić się z związku z wykonywaniem na nich pracy. Odnosi się to zarówno do małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z przepisami prawnymi pracodawca zobowiązany jest do:

 • oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

Celem oceny ryzyka zawodowego w Nowym Sączu jest stwierdzenie:

 • jakie zagrożenia występujące w środowisku pracy mogą powodować uraz lub pogorszenie się stanu zdrowia pracownika,
 • czy można usunąć lub zminimalizować te zagrożenia,
 • jakie środki ochronne należy podjąć aby ograniczyć ryzyko związane z tymi zagrożeniami.

 WAŻNE!

Ocenę ryzyka zawodowego w Nowym Sączu należy przeprowadzać zawsze, gdy:

 • tworzone są nowe stanowiska pracy,
 • wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy (wprowadzenie nowych urządzeń, maszyn, technologii i organizacji),
 • przy zmianie wymagań (wprowadzeniu nowych przepisów, norm, zasad oceny stanowisk pracy itp.)
 • wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochronnych.

Oferujemy Państwu dokonanie oceny ryzyka zawodowego w Nowym Sączu dla wszystkich stanowisk pracy w Państwa firmie oraz sporządzenie kompleksowej dokumentacji. Ocenę Ryzyka Zawodowego przeprowadzamy metodą Risc Score lub zgodnie z normą PN-N-18002:2011.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
 3. Polska Norma PN- N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy.

 

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt