HACCP/GMP
/GHP
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco. Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
GMP
GMP
GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna - (ang. GOOD MANUFACTURING PRACTISE)
sprawdź
GHP
GHP
GHP – Dobra praktyka higieniczna - (ang. GOOD HYGIENIC PRACTICE)
sprawdź
HACCP
HACCP
HACCP - analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
sprawdź
BRC
BRC
Standard BRC (ang. BRITISH RETAIL CONSORTIUM).
sprawdź
IFS
IFS
System IFS - międzynarodowy standard żywieniowy.
sprawdź
Audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny
Weryfikacja opracowanego i wdrożonego systemu.
sprawdź
Szkolenia personelu
Szkolenia personelu
Istnieje możliwość szkoleń na miejscu u Klienta.
sprawdź
HACCP/GMP/GHP

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą rozpoczynającym/prowadzącym działalność w sektorze spożywczym na terenie Nowego Sącza, województwa małopolskiego ale również w innych rejonach Polski, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Oferujemy przygotowanie i wdrożenie wszystkich rodzajów dokumentacji sanitarnej, procedur, instrukcji oraz przeszkolenie w tym zakresie personelu.

Świadczymy również usługi przeglądu i sprawdzenia obowiązującej w firmie dokumentacji i ewentualnego jej uzupełnienia, w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości.

GMP (Good Manufacturing Practice) i GHP (Good Hygienic Practice) czyli Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna są podstawowymi systemami, których celem jest utrzymanie odpowiedniej kontroli nad procesami technologicznymi  i higieną środowiska pracy  w firmach sektora żywnościowego.

Dokumentacja GHP i GMP stanowi integralny element systemu HACCP i jest podstawą prawidłowej higieny sanitarnej w zakładzie pracy. Każdy przedsiębiorca, którego działalność związana jest z branżą żywnościową, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i ilość zatrudnianych pracowników,  jest zobowiązany zadbać o właściwe warunki sanitarne i konsekwentnie musi wdrażać zasady GHP i GMP. Bez stosowania tych reguł nie ma możliwości wprowadzenia wymaganego przez prawo systemu HACCP, ale również systemów opcjonalnych takich jak BRC i IFS.  System HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) polega na wykonaniu oceny, które obszary procesu produkcji są krytyczne tzn. narażone na wystąpienie zagrożenia. Wskazane obszary należy objąć stałym nadzorem, który ma doprowadzić do przywrócenia prawidłowości na każdym etapie produkcji i obrotu żywnością. System HACCP zawiera metody eliminacji mogących wystąpić zagrożeń.

Nasza firma specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach kompleksowej dokumentacji GHP i GMP, oraz systemów HACCP, BRC i IFS. Posiadamy w tym zakresie wiedzę i bogate doświadczenie, które pozwala nam na profesjonalne wywiązanie się z powierzonych przez Państwo zadań. Swoje usługi świadczymy w Nowym Sączu, województwie małopolskim ale również w innych regionach kraju, zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw branży żywnościowej.  Opracowujemy fachową dokumentację dostosowaną do indywidualnego zapotrzebowania firmy i jej specyfiki, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne.   Nasi specjaliści przygotują dla Państwa kompleksowe instrukcje i procedury, które po wdrożeniu będą gwarancją bezpiecznej i sanitarnej produkcji na każdym etapie przetwarzania produktu.  Na ostatnim etapie wdrażania systemu dobrych praktyk znajduje się przeprowadzenie przez naszych specjalistów audytu wewnętrznego, którego wynik umożliwi ocenę opracowanej dokumentacji GMP I GHP pod względem jej skuteczności i prawidłowości.

Bogate doświadczenie  pozwala nam na zrozumienie potrzeb, wymagań i problemów przedsiębiorstw. Przygotowana przez nasz profesjonalna dokumentacja jest zgodna z wszystkimi wymogami prawnymi, co gwarantuje bezproblemowy odbiór lokalu przez Inspektora Sanitarnego i pełne zadowolenie Klienta.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu ustalenia szczegółów i dopasowania najlepszej oferty dla Państwa firmy.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą rozpoczynającym/prowadzącym działalność w sektorze spożywczym na terenie Nowego Sącza, województwa małopolskiego ale również w innych rejonach Polski, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Oferujemy przygotowanie i wdrożenie wszystkich rodzajów dokumentacji sanitarnej, procedur, instrukcji oraz przeszkolenie w tym zakresie personelu.

Świadczymy również usługi przeglądu i sprawdzenia obowiązującej w firmie dokumentacji i ewentualnego jej uzupełnienia, w przypadku stwierdzenia

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą rozpoczynającym/prowadzącym działalność w sektorze spożywczym na terenie Nowego Sącza, województwa małopolskiego ale również w innych rejonach Polski, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Oferujemy przygotowanie i wdrożenie wszystkich rodzajów dokumentacji sanitarnej, procedur, instrukcji oraz przeszkolenie w tym zakresie personelu.

Świadczymy również usługi przeglądu i sprawdzenia obowiązującej w firmie dokumentacji i ewentualnego jej uzupełnienia, w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości.

GMP (Good Manufacturing Practice) i GHP (Good Hygienic Practice) czyli Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna są podstawowymi systemami, których celem jest utrzymanie odpowiedniej kontroli nad procesami technologicznymi  i higieną środowiska pracy  w firmach sektora żywnościowego.

Dokumentacja GHP i GMP stanowi integralny element systemu HACCP i jest podstawą prawidłowej higieny sanitarnej w zakładzie pracy. Każdy przedsiębiorca, którego działalność związana jest z branżą żywnościową, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i ilość zatrudnianych pracowników,  jest zobowiązany zadbać o właściwe warunki sanitarne i konsekwentnie musi wdrażać zasady GHP i GMP. Bez stosowania tych reguł nie ma możliwości wprowadzenia wymaganego przez prawo systemu HACCP, ale również systemów opcjonalnych takich jak BRC i IFS.  System HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) polega na wykonaniu oceny, które obszary procesu produkcji są krytyczne tzn. narażone na wystąpienie zagrożenia. Wskazane obszary należy objąć stałym nadzorem, który ma doprowadzić do przywrócenia prawidłowości na każdym etapie produkcji i obrotu żywnością. System HACCP zawiera metody eliminacji mogących wystąpić zagrożeń.

Nasza firma specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach kompleksowej dokumentacji GHP i GMP, oraz systemów HACCP, BRC i IFS. Posiadamy w tym zakresie wiedzę i bogate doświadczenie, które pozwala nam na profesjonalne wywiązanie się z powierzonych przez Państwo zadań. Swoje usługi świadczymy w Nowym Sączu, województwie małopolskim ale również w innych regionach kraju, zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw branży żywnościowej.  Opracowujemy fachową dokumentację dostosowaną do indywidualnego zapotrzebowania firmy i jej specyfiki, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne.   Nasi specjaliści przygotują dla Państwa kompleksowe instrukcje i procedury, które po wdrożeniu będą gwarancją bezpiecznej i sanitarnej produkcji na każdym etapie przetwarzania produktu.  Na ostatnim etapie wdrażania systemu dobrych praktyk znajduje się przeprowadzenie przez naszych specjalistów audytu wewnętrznego, którego wynik umożliwi ocenę opracowanej dokumentacji GMP I GHP pod względem jej skuteczności i prawidłowości.

Bogate doświadczenie  pozwala nam na zrozumienie potrzeb, wymagań i problemów przedsiębiorstw. Przygotowana przez nasz profesjonalna dokumentacja jest zgodna z wszystkimi wymogami prawnymi, co gwarantuje bezproblemowy odbiór lokalu przez Inspektora Sanitarnego i pełne zadowolenie Klienta.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu ustalenia szczegółów i dopasowania najlepszej oferty dla Państwa firmy.

Kontrola w Twojej firmie? Wypadek w pracy?
Pogotowie PROXIMA BHP
kontakt