Opracowania IBWR
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych – zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych.
Opracowania IBWR

Zgodnie z  §  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych ma obowiązek opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowania instrukcji IBWR, wykonawca robót budowlanych w Nowym Sączu może wykorzystać specjalistów zewnętrznych. Bez wątpienia jest to dla niego dużo bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze, szczególnie w przypadku firm o złożonej strukturze organizacyjnej, realizujących duże inwestycje. Celem instrukcji IBWR jest zapobieganie zagrożeniom wynikającym z prowadzenia prac budowlanych  oraz opracowanie metod postępowania w razie wystąpienia tych zagrożeń, co ujęte powinno zostać w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – plan BIOZ.

Osoba przygotowująca instrukcję IBWR powinna posiadać wiedzę o zagrożeniach, ryzyku związanym z wykonywanymi pracami, sposobach zabezpieczenia pracowników oraz skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi ryzyko wystąpienia wypadku.

Świadczymy usługę opracowania, aktualizacji lub korekty IBWR w Nowym Sączu do każdego typu robót budowlanych. Wybór przez wykonawcę robót budowlanych naszej firmy do opracowania planu BIOZ bądź instrukcji IBWR to gwarancja rzetelnego wykonania obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów prawnych. Wyspecjalizowana i doświadczona kadra to nasz największy potencjał.

Obowiązek sporządzenia IBWR dotyczy zakresu prac określonych w Prawie Budowlanym (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) art. 21a ust. 2 tj. prac:

 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót – IBWR

Aby opracować  IBWR niezbędne są informacje:

 • rodzaj wykonywanych prac,
 • używany sprzęt,
 • warunki terenowe i lokalizacja miejsc pracy,
 • zagrożenia.

Przesłanie przez zamawiającego planu BIOZ na dany projekt skróci czas wykonania IBWR.

Proces opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót :

 1. Ustalenie szczegółów opracowania.
 2. Dostarczenie informacji dotyczących wykonywanych prac.
 3. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.
 4. Dokonanie płatności przez Zamawiającego instrukcję bezpiecznego wykonywania robót.
 5. Przesłanie mailem lub dostarczenie wydrukowanej i podpisanej instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.

 

Zapraszamy do współpracy.

 


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Zgodnie z  §  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych ma obowiązek opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowania instrukcji IBWR, wykonawca robót budowlanych w Nowym Sączu może wykorzystać specjalistów zewnętrznych. Bez wątpienia jest to dla niego dużo bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze, szczególnie w przypadku firm o złożonej strukturze

Zgodnie z  §  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych ma obowiązek opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowania instrukcji IBWR, wykonawca robót budowlanych w Nowym Sączu może wykorzystać specjalistów zewnętrznych. Bez wątpienia jest to dla niego dużo bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze, szczególnie w przypadku firm o złożonej strukturze organizacyjnej, realizujących duże inwestycje. Celem instrukcji IBWR jest zapobieganie zagrożeniom wynikającym z prowadzenia prac budowlanych  oraz opracowanie metod postępowania w razie wystąpienia tych zagrożeń, co ujęte powinno zostać w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – plan BIOZ.

Osoba przygotowująca instrukcję IBWR powinna posiadać wiedzę o zagrożeniach, ryzyku związanym z wykonywanymi pracami, sposobach zabezpieczenia pracowników oraz skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi ryzyko wystąpienia wypadku.

Świadczymy usługę opracowania, aktualizacji lub korekty IBWR w Nowym Sączu do każdego typu robót budowlanych. Wybór przez wykonawcę robót budowlanych naszej firmy do opracowania planu BIOZ bądź instrukcji IBWR to gwarancja rzetelnego wykonania obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów prawnych. Wyspecjalizowana i doświadczona kadra to nasz największy potencjał.

Obowiązek sporządzenia IBWR dotyczy zakresu prac określonych w Prawie Budowlanym (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) art. 21a ust. 2 tj. prac:

 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót – IBWR

Aby opracować  IBWR niezbędne są informacje:

 • rodzaj wykonywanych prac,
 • używany sprzęt,
 • warunki terenowe i lokalizacja miejsc pracy,
 • zagrożenia.

Przesłanie przez zamawiającego planu BIOZ na dany projekt skróci czas wykonania IBWR.

Proces opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót :

 1. Ustalenie szczegółów opracowania.
 2. Dostarczenie informacji dotyczących wykonywanych prac.
 3. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.
 4. Dokonanie płatności przez Zamawiającego instrukcję bezpiecznego wykonywania robót.
 5. Przesłanie mailem lub dostarczenie wydrukowanej i podpisanej instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt