BHP w szkole i przedszkolu
Nasza Firma pomaga zadbać o najmłodszych w jak najlepszy sposób.
BHP w szkole i przedszkolu

Szkoła i przedszkole to dla uczęszczających do nich uczniów miejsce nauki i spotkań z rówieśnikami,  dla nauczycieli i pozostałego personelu – środowisko pracy. Ważne, aby było to miejsce bezpieczne. W związku z tym należy sumiennie przestrzegać obowiązujących w placówkach oświatowych przepisów BHP. Ważne jest, by wszystkie osoby tworzące środowisko szkolne – grono pedagogiczne oraz sami uczniowie mieli świadomość, jakie zasady zapewnią wszystkim bezpieczeństwo i poczucie komfortu w czasie przebywania we wspólnej przestrzeni szkolnej. Sama świadomość w wielu sytuacjach nie jest jednak wystarczająca, stąd ważne jest, by odpowiednio zadbać o wdrażanie tych zasad w sposób praktyczny.

Za bezpieczny i higieniczny pobyt w placówce oświatowej oraz podczas zajęć odbywających się poza budynkiem szkoły bądź przedszkola, odpowiedzialność ponosi dyrektor placówki. Minimum raz w roku powinien on przeprowadzić kontrolę warunków korzystania z obiektów należących do placówki. Następnie z wniosków kontroli dyrektor opracowuje protokół dla organu prowadzącego. Istotną rolę w przestrzeganiu zasad BHP w szkole lub przedszkolu, mają zatrudnieni w niej pedagodzy. Ważne jest również aby zaznajomić wychowanków szkół z podstawowymi wytycznymi bezpiecznego i higienicznego postępowania oraz wiedzą z zakresu przeciwdziałania stanom zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się w środowisku szkolnym i przedszkolnym.

W związku z powyższym nasze biuro oferuje Państwu usługę przeprowadzenia szkoleń BHP zarówno dla pracowników szkół i przedszkoli, jak i dla wychowanków. Oferta nasza obejmuje również wdrożenie w placówce reguł bezpiecznego i higienicznego zachowania.  Szkolenia BHP dla wychowanków szkół  i przedszkoli w Nowym Sączu wymagają szczególnie opracowanego programu, dostosowanego do wymogów danej grupy wiekowej, do wiedzy, jaką realnie może posiąść uczestnik szkolenia. Z tego powodu najbogatsze merytorycznie są kursy dla liceów, techników i innych szkół ponadgimnazjalnych.

Organizujemy również dla  szkół i innych placówek oświatowych szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy w Nowym Sączu dostosowane są jednostkowo do wymagań naszych klientów.

Aby zagwarantować dzieciom i młodzieży szkolnej bezpieczeństwo, warto skorzystać z kompleksowych usług naszego biura!

Szkoła

SzkoÅ‚a i przedszkole to dla uczÄ™szczajÄ…cych do nich uczniów miejsce nauki i spotkaÅ„ z rówieÅ›nikami,  dla nauczycieli i pozostaÅ‚ego personelu – Å›rodowisko pracy. Ważne, aby byÅ‚o to miejsce bezpieczne. W zwiÄ…zku z tym należy sumiennie przestrzegać obowiÄ…zujÄ…cych w placówkach oÅ›wiatowych przepisów BHP. Ważne jest, by wszystkie osoby tworzÄ…ce Å›rodowisko szkolne – grono pedagogiczne oraz sami uczniowie mieli Å›wiadomość, jakie zasady zapewniÄ… wszystkim bezpieczeÅ„stwo i poczucie komfortu w czasie przebywania we wspólnej przestrzeni szkolnej. Sama Å›wiadomość w wielu sytuacjach nie jest jednak wystarczajÄ…ca, stÄ…d ważne jest, by odpowiednio zadbać o wdrażanie tych zasad w sposób

Szkoła i przedszkole to dla uczęszczających do nich uczniów miejsce nauki i spotkań z rówieśnikami,  dla nauczycieli i pozostałego personelu – środowisko pracy. Ważne, aby było to miejsce bezpieczne. W związku z tym należy sumiennie przestrzegać obowiązujących w placówkach oświatowych przepisów BHP. Ważne jest, by wszystkie osoby tworzące środowisko szkolne – grono pedagogiczne oraz sami uczniowie mieli świadomość, jakie zasady zapewnią wszystkim bezpieczeństwo i poczucie komfortu w czasie przebywania we wspólnej przestrzeni szkolnej. Sama świadomość w wielu sytuacjach nie jest jednak wystarczająca, stąd ważne jest, by odpowiednio zadbać o wdrażanie tych zasad w sposób praktyczny.

Za bezpieczny i higieniczny pobyt w placówce oświatowej oraz podczas zajęć odbywających się poza budynkiem szkoły bądź przedszkola, odpowiedzialność ponosi dyrektor placówki. Minimum raz w roku powinien on przeprowadzić kontrolę warunków korzystania z obiektów należących do placówki. Następnie z wniosków kontroli dyrektor opracowuje protokół dla organu prowadzącego. Istotną rolę w przestrzeganiu zasad BHP w szkole lub przedszkolu, mają zatrudnieni w niej pedagodzy. Ważne jest również aby zaznajomić wychowanków szkół z podstawowymi wytycznymi bezpiecznego i higienicznego postępowania oraz wiedzą z zakresu przeciwdziałania stanom zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się w środowisku szkolnym i przedszkolnym.

W związku z powyższym nasze biuro oferuje Państwu usługę przeprowadzenia szkoleń BHP zarówno dla pracowników szkół i przedszkoli, jak i dla wychowanków. Oferta nasza obejmuje również wdrożenie w placówce reguł bezpiecznego i higienicznego zachowania.  Szkolenia BHP dla wychowanków szkół  i przedszkoli w Nowym Sączu wymagają szczególnie opracowanego programu, dostosowanego do wymogów danej grupy wiekowej, do wiedzy, jaką realnie może posiąść uczestnik szkolenia. Z tego powodu najbogatsze merytorycznie są kursy dla liceów, techników i innych szkół ponadgimnazjalnych.

Organizujemy również dla  szkół i innych placówek oświatowych szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy w Nowym Sączu dostosowane są jednostkowo do wymagań naszych klientów.

Aby zagwarantować dzieciom i młodzieży szkolnej bezpieczeństwo, warto skorzystać z kompleksowych usług naszego biura!

Kryteria oceny pracy dyrektora Zakres obowiazkow szkolnego inspektora bhp Okresowe przeglądy i konserwacja obiektu szkolnego Podstawowe wymogi BHP w placówce oświatowej
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt