GHP
GHP – Dobra praktyka higieniczna - (ang. GOOD HYGIENIC PRACTICE)
GHP

GHP – DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA /ang. GOOD HYGIENIC PRACTICE/

Określona w ustawie jako działania, które należy podjąć i warunki, które należy spełniać, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.

Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

Mając powyższe na uwadze oferujmy Państwu usługę polegającą na kompleksowym opracowaniu dokumentacji sanitarnej wg GMP i GHP. Zasięg działalności naszej firmy obejmuje Nowy Sącz, województwo małopolskie, ale również inne rejony Polski. Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala od strony praktycznej przygotować i wdrażać procedury GMP i GHP, przeznaczone dla każdej branży sektora spożywczego, a proces wdrożenia przebiega w sposób łatwy, sprawny i przede wszystkim skuteczny. Przygotowując dokumentację oraz opisując procedury uwzględniamy specyfikę firmy, uwarunkowania zewnętrzne oraz mentalność pracowników, co sprawia, że zasady codziennego postępowania są dla nich łatwe do stosowania.

System GHP obejmuje: założenia konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych, dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego, procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców, stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych, szkolenie i higienę osobistą pracowników.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROGRAMU:

 • produkcja zdrowej żywności, a więc wolnej od czynników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • obniżenie kosztów ubezpieczeń i postępowań prawnych
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • zmniejszenie poziomu reklamacji
 • poprawa wizerunku firmy
 • wzrost świadomości zdrowotnej personelu, a wraz z nim wzrost odpowiedzialności za klienta
 • spełnienie wymogów prawnych w zakresie higieny;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności.

Nasza firma w sposób szybki i fachowy podejmie się opracowania dla Państwa kompletnej dokumentacji i opisania procedur GHP, przy minimalnym zaangażowaniu z Państwa strony. Usługi swoje realizujemy na terenie Nowego Sącza, ale w innych regionach Polski.

GHP –

GHP – DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA /ang. GOOD HYGIENIC PRACTICE/

Określona w ustawie jako działania, które należy podjąć i warunki, które należy spełniać, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.

Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów

GHP – DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA /ang. GOOD HYGIENIC PRACTICE/

Określona w ustawie jako działania, które należy podjąć i warunki, które należy spełniać, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.

Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

Mając powyższe na uwadze oferujmy Państwu usługę polegającą na kompleksowym opracowaniu dokumentacji sanitarnej wg GMP i GHP. Zasięg działalności naszej firmy obejmuje Nowy Sącz, województwo małopolskie, ale również inne rejony Polski. Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala od strony praktycznej przygotować i wdrażać procedury GMP i GHP, przeznaczone dla każdej branży sektora spożywczego, a proces wdrożenia przebiega w sposób łatwy, sprawny i przede wszystkim skuteczny. Przygotowując dokumentację oraz opisując procedury uwzględniamy specyfikę firmy, uwarunkowania zewnętrzne oraz mentalność pracowników, co sprawia, że zasady codziennego postępowania są dla nich łatwe do stosowania.

System GHP obejmuje: założenia konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych, dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego, procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców, stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych, szkolenie i higienę osobistą pracowników.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROGRAMU:

 • produkcja zdrowej żywności, a więc wolnej od czynników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • obniżenie kosztów ubezpieczeń i postępowań prawnych
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • zmniejszenie poziomu reklamacji
 • poprawa wizerunku firmy
 • wzrost świadomości zdrowotnej personelu, a wraz z nim wzrost odpowiedzialności za klienta
 • spełnienie wymogów prawnych w zakresie higieny;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności.

Nasza firma w sposób szybki i fachowy podejmie się opracowania dla Państwa kompletnej dokumentacji i opisania procedur GHP, przy minimalnym zaangażowaniu z Państwa strony. Usługi swoje realizujemy na terenie Nowego Sącza, ale w innych regionach Polski.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt