Szkolenia PPOŻ
Prowadzimy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe pracowników.
Szkolenia PPOŻ

Prowadzimy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe pracowników.

Szkolenia w postaci prezentacji multimedialnej prowadzone są przez specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego.

Terminy szkolenia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

Staramy się wpłynąć na świadomość zagrożenia omawiając prawdziwe zdarzenia.

TEMATYKA WYKŁADÓW

Podczas szkolenia pracownicy powinni zostać zaznajomieni z:

 • sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru,
 • sposobem alarmowania o pożarze,
 • sposobem ogłaszania alarmu o zagrożeniu i prowadzenia ewakuacji
 • rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaśnic w budynku,
 • rodzajem i miejscem rozmieszczenia hydrantów w budynku,
 • lokalizacją głównego wyłącznika prądu w budynku,
 • lokalizacją kurka głównego instalacji gazowej,
 • sposobem obsługi i bezpiecznego użycia gaśnic występujących w obiekcie,
 • sposobem obsługi i bezpiecznego użycia hydrantów występujących w obiekcie,
 • znaczeniem znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

Po przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego zostają wystawione zaświadczenia, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Wykładowcami zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową są, specjaliści do spraw bezpieczeństwa pożarowego.

Terminy szkolenia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

 


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Prowadzimy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe pracowników.

Szkolenia w postaci prezentacji multimedialnej prowadzone są przez specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego.

Terminy szkolenia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

Staramy się wpłynąć na świadomość zagrożenia omawiając prawdziwe zdarzenia.

TEMATYKA WYKŁADÓW

Podczas szkolenia pracownicy powinni zostać zaznajomieni z:

 • sposobem postÄ™powania na wypadek powstania pożaru,
 • sposobem alarmowania o pożarze,
 • sposobem ogÅ‚aszania alarmu o zagrożeniu i prowadzenia ewakuacji
 • rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaÅ›nic w budynku,
 • rodzajem i

Prowadzimy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe pracowników.

Szkolenia w postaci prezentacji multimedialnej prowadzone są przez specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego.

Terminy szkolenia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

Staramy się wpłynąć na świadomość zagrożenia omawiając prawdziwe zdarzenia.

TEMATYKA WYKŁADÓW

Podczas szkolenia pracownicy powinni zostać zaznajomieni z:

 • sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru,
 • sposobem alarmowania o pożarze,
 • sposobem ogłaszania alarmu o zagrożeniu i prowadzenia ewakuacji
 • rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaśnic w budynku,
 • rodzajem i miejscem rozmieszczenia hydrantów w budynku,
 • lokalizacją głównego wyłącznika prądu w budynku,
 • lokalizacją kurka głównego instalacji gazowej,
 • sposobem obsługi i bezpiecznego użycia gaśnic występujących w obiekcie,
 • sposobem obsługi i bezpiecznego użycia hydrantów występujących w obiekcie,
 • znaczeniem znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

Po przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego zostają wystawione zaświadczenia, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Wykładowcami zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową są, specjaliści do spraw bezpieczeństwa pożarowego.

Terminy szkolenia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

 

Szkolenia wstępne PPOŻ Szkolenia okresowe PPOŻ Szkolenie z zakresu ewakuacji budynku
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt