Szkolenia online
Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP oraz PPOŻ.
Szkolenia online

Zgodnie z przepisami prawnymi głównym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ciąży na nim ponadto obowiązek związany z organizacją szkoleń BHP. Niezwykle ważne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy byli świadomi niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Szkolenia z zakresu BHP oraz PPOŻ w Nowym Sączu są obligatoryjne dla każdego pracownika, pracodawcy oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku trzeba się liczyć z wysokimi karami grzywny, wynoszącymi od tysiąca złotych wzwyż. Dodatkowo gdy pracodawca nie dostosuje się do wymogów prawnych dotyczących BHP, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich konsekwencje. Celem szkolenia BHP jest zatem zaznajomienie pracowników z zasadami organizacji bezpiecznego miejsca pracy, a tym samym zminimalizowanie niebezpieczeństw.

Szkolenia BHP – rodzaje

Przepisy prawne przewidują dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: wstępne oraz okresowe.

Zatrudniając nowego pracownika pracodawca w Nowym Sączu ma obowiązek niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad BHP i PPOŻ oraz z pierwszej pomocy, musi ponadto zapoznać go z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Szkolenie wstępne jest ważne przez okres roku.

Szkolenia okresowe są natomiast powtarzane w czasie trwania zatrudnienia w celu przypomnienia i uaktualnienia wiedzy pracowników w obszarze BHP. Częstotliwość tego rodzaju szkoleń zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Powyższe szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenia online w Nowym Sączu

Program szkolenia okresowego powinien być tak opracowany, aby jak najbardziej zindywidualizować szkolenie w stosunku do stanowisk pracy, jakie istnieją u danego pracodawcy.

Firma PROXIMA-BHP pragnie zaoferować Państwu komfortowy sposób na to, by odbyć okresowe szkolenie BHP online. Przedstawiona tu forma szkolenia przeznaczona jest dla pracodawców i innych podmiotów organizujących pracę, dla pracowników administracyjno-biurowych, a także dla osób, które są wytypowane w zakresie ochrony PPOŻ z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej.

W instruktażu otrzymają Państwo dostęp do materiałów pokazujących firmy spełniające wymogi BHP, co znacznie ułatwi interpretację przepisów. Są tam także wzory dokumentów, listów kontrolnych i formularze ustawowe. Szkolenie można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w bardziej sprzyjającej sytuacji (brak ograniczeń czasowych).

Bez wątpienia szkolenia online  usprawnią przedsiębiorcom wypełnienie obowiązków prawnych w zakresie BHP i zdecydowanie obniżą koszty.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty, a w razie wątpliwości i problemów technicznych, prosimy o kontakt.

 


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Zgodnie z przepisami prawnymi głównym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ciąży na nim ponadto obowiązek związany z organizacją szkoleń BHP. Niezwykle ważne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy byli świadomi niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Szkolenia z zakresu BHP oraz PPOŻ w Nowym Sączu są obligatoryjne dla każdego pracownika, pracodawcy oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku trzeba się liczyć z wysokimi karami grzywny, wynoszącymi od

Zgodnie z przepisami prawnymi głównym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ciąży na nim ponadto obowiązek związany z organizacją szkoleń BHP. Niezwykle ważne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy byli świadomi niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Szkolenia z zakresu BHP oraz PPOŻ w Nowym Sączu są obligatoryjne dla każdego pracownika, pracodawcy oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku trzeba się liczyć z wysokimi karami grzywny, wynoszącymi od tysiąca złotych wzwyż. Dodatkowo gdy pracodawca nie dostosuje się do wymogów prawnych dotyczących BHP, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich konsekwencje. Celem szkolenia BHP jest zatem zaznajomienie pracowników z zasadami organizacji bezpiecznego miejsca pracy, a tym samym zminimalizowanie niebezpieczeństw.

Szkolenia BHP – rodzaje

Przepisy prawne przewidują dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: wstępne oraz okresowe.

Zatrudniając nowego pracownika pracodawca w Nowym Sączu ma obowiązek niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad BHP i PPOŻ oraz z pierwszej pomocy, musi ponadto zapoznać go z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Szkolenie wstępne jest ważne przez okres roku.

Szkolenia okresowe są natomiast powtarzane w czasie trwania zatrudnienia w celu przypomnienia i uaktualnienia wiedzy pracowników w obszarze BHP. Częstotliwość tego rodzaju szkoleń zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Powyższe szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenia online w Nowym Sączu

Program szkolenia okresowego powinien być tak opracowany, aby jak najbardziej zindywidualizować szkolenie w stosunku do stanowisk pracy, jakie istnieją u danego pracodawcy.

Firma PROXIMA-BHP pragnie zaoferować Państwu komfortowy sposób na to, by odbyć okresowe szkolenie BHP online. Przedstawiona tu forma szkolenia przeznaczona jest dla pracodawców i innych podmiotów organizujących pracę, dla pracowników administracyjno-biurowych, a także dla osób, które są wytypowane w zakresie ochrony PPOŻ z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej.

W instruktażu otrzymają Państwo dostęp do materiałów pokazujących firmy spełniające wymogi BHP, co znacznie ułatwi interpretację przepisów. Są tam także wzory dokumentów, listów kontrolnych i formularze ustawowe. Szkolenie można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w bardziej sprzyjającej sytuacji (brak ograniczeń czasowych).

Bez wątpienia szkolenia online  usprawnią przedsiębiorcom wypełnienie obowiązków prawnych w zakresie BHP i zdecydowanie obniżą koszty.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty, a w razie wątpliwości i problemów technicznych, prosimy o kontakt.

 

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt