Audyt BHP
Na życzenie klienta przeprowadzamy również okresowe analizy stanu BHP.
Audyt BHP

Chcesz mieć pewność, że stworzyłeś pracownikom bezpieczne warunki pracy, lokal spełnia wymogi stawiane przez przepisy BHP i zminimalizowałeś zagrożenia, które mogłyby narazić zatrudnione osoby na ryzyko utraty zdrowia lub życia? Wiedzy na ten temat dostarczą ci regularne audyty BHP, których przeprowadzenie warto zlecić specjalistom.

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej i doradztwa z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem we wskazanych dziedzinach. Organizujemy szkolenia BHP zarówno stacjonarne oraz online. Prowadzimy stałą obsługę BHP przedsiębiorstwa (outsourcing BHP). Wybór naszej firmy to gwarancja rzetelnego wykonania obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów prawnych. Wyspecjalizowana i doświadczona kadra to nasz największy potencjał.

Obejmujemy w przedsiębiorstwie pełny nadzór nad jego działalnością. W ten sposób firma oszczędza czas i pieniądze, a kadra pracownicza może w pełni skupić się na realizacji swoich zadań.

W ramach usług oferujemy przeprowadzenie audytu BHP w Nowym Sączu mającego na celu zweryfikowanie, czy w kontrolowanym przedsiębiorstwie są spełnione przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyt BHP zapewnia weryfikację warunków miejsca pracy, dając pracodawcy informację o warunkach pracy i obszarach wymagających poprawy.

 Podczas audytu BHP w Nowym Sączu weryfikujemy zgodność warunków pracy z przepisami prawa polskiego. Wskazujemy również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyty BHP przeprowadzamy w pełnej współpracy z Państwem oraz Państwa pracownikami, co jednocześnie pozwala na podniesienie świadomości i zapewnienie aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

W ramach audytu analizie poddawane są:

 • regulamin pracy
 • szkolenia BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań środowiskowych
 • rejestry wypadków przy pracy
 • badania pracownicze
 • podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony ppoż. zakładu pracy

Po przeprowadzeniu audytu BHP przedstawiamy Państwu raport zawierający obszary ryzyka, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian, celem poprawienia bezpieczeństwa środowiska pracy.

Audyt BHP w przedsiębiorstwie w Nowym Sączu niesie ze sobą szereg korzyści. Dzięki niemu można m.in. ustrzec się przed karami wynikającymi z niedopełnienia obowiązków, zminimalizować częstotliwość zachorowań pracowników i zredukować ryzyko wypadków. Pozyskane informacje pozwalają też zaplanować wydatki, ograniczyć szkody związane z odmową wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczalnię czy pokrycia strat materialnych powstałych wskutek wypadku.

Na życzenie klienta przeprowadzamy okresowe analizy stanu BHP. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Chcesz

Chcesz mieć pewność, że stworzyłeś pracownikom bezpieczne warunki pracy, lokal spełnia wymogi stawiane przez przepisy BHP i zminimalizowałeś zagrożenia, które mogłyby narazić zatrudnione osoby na ryzyko utraty zdrowia lub życia? Wiedzy na ten temat dostarczą ci regularne audyty BHP, których przeprowadzenie warto zlecić specjalistom.

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej i doradztwa z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem we wskazanych dziedzinach. Organizujemy szkolenia BHP zarówno stacjonarne oraz online. Prowadzimy stałą obsługę

Chcesz mieć pewność, że stworzyłeś pracownikom bezpieczne warunki pracy, lokal spełnia wymogi stawiane przez przepisy BHP i zminimalizowałeś zagrożenia, które mogłyby narazić zatrudnione osoby na ryzyko utraty zdrowia lub życia? Wiedzy na ten temat dostarczą ci regularne audyty BHP, których przeprowadzenie warto zlecić specjalistom.

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej i doradztwa z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem we wskazanych dziedzinach. Organizujemy szkolenia BHP zarówno stacjonarne oraz online. Prowadzimy stałą obsługę BHP przedsiębiorstwa (outsourcing BHP). Wybór naszej firmy to gwarancja rzetelnego wykonania obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów prawnych. Wyspecjalizowana i doświadczona kadra to nasz największy potencjał.

Obejmujemy w przedsiębiorstwie pełny nadzór nad jego działalnością. W ten sposób firma oszczędza czas i pieniądze, a kadra pracownicza może w pełni skupić się na realizacji swoich zadań.

W ramach usług oferujemy przeprowadzenie audytu BHP w Nowym Sączu mającego na celu zweryfikowanie, czy w kontrolowanym przedsiębiorstwie są spełnione przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyt BHP zapewnia weryfikację warunków miejsca pracy, dając pracodawcy informację o warunkach pracy i obszarach wymagających poprawy.

 Podczas audytu BHP w Nowym Sączu weryfikujemy zgodność warunków pracy z przepisami prawa polskiego. Wskazujemy również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyty BHP przeprowadzamy w pełnej współpracy z Państwem oraz Państwa pracownikami, co jednocześnie pozwala na podniesienie świadomości i zapewnienie aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

W ramach audytu analizie poddawane są:

 • regulamin pracy
 • szkolenia BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań środowiskowych
 • rejestry wypadków przy pracy
 • badania pracownicze
 • podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony ppoż. zakładu pracy

Po przeprowadzeniu audytu BHP przedstawiamy Państwu raport zawierający obszary ryzyka, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian, celem poprawienia bezpieczeństwa środowiska pracy.

Audyt BHP w przedsiębiorstwie w Nowym Sączu niesie ze sobą szereg korzyści. Dzięki niemu można m.in. ustrzec się przed karami wynikającymi z niedopełnienia obowiązków, zminimalizować częstotliwość zachorowań pracowników i zredukować ryzyko wypadków. Pozyskane informacje pozwalają też zaplanować wydatki, ograniczyć szkody związane z odmową wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczalnię czy pokrycia strat materialnych powstałych wskutek wypadku.

Na życzenie klienta przeprowadzamy okresowe analizy stanu BHP. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt