Zastępstwo pracowników działów płacowo-kadrowych
Celem usługi jest zapewnienie ciągłości pracy działu płacowo-kadrowego spółki.
Zastępstwo pracowników działów płacowo-kadrowych

Nasze biuro świadczy usługę zastępstwa personelu działów kadrowo – płacowych  w Nowym Sączu w sytuacji dłuższej absencji pracownika wywołanej chorobą, urlopem wychowawczym, rodzicielskim bądź wypoczynkowym. Zaleta oferowanej przez nas usługi polega na tym, iż nasi specjaliści uzupełniają braki pracownicze bez ponoszenia przez przedsiębiorców kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.

Usługa zastępstwa pracownika ds. kadr i płac w Nowym Sączu jest wygodną opcją dla tych, którzy chcą terminowo i fachowo zarządzać sprawami kadrowo – płacowymi firmy, bez negatywnych konsekwencji wynikających z nieobecności członka personelu. Powierzając nam obowiązki nasz klient nie będzie musiał przejmować się zawiłością przepisów księgowo – finansowych. Pracownicy naszego biura rachunkowego to specjaliści o wysokich kwalifikacjach, znający wszelkie regulacje prawne z zakresu rachunkowości, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, itd.

Celem usługi jest zapewnienie ciągłości pracy działu płacowo-kadrowego przedsiębiorstwa poprzez:

  • zastępstwo personelu płacowo-kadrowego podczas długotrwałych nieobecności, zarówno pracowników szeregowych, jak i pracowników wyższego szczebla
  • rozwiązywanie problemów płacowo-kadrowych, w tym pomoc w usuwaniu występujących nieprawidłowości.

Doskonale zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży, gwarantujemy, iż nie zawiedziemy Państwa oczekiwań. Podjęcie współpracy z naszym biurem spowoduje, że wszystkie obowiązki nałożone na pracodawcę a wynikające z Kodeksu Pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą realizowane przez naszych ekspertów w sposób rzetelny i profesjonalny.

Usługa zastępstwa personelu działu kadrowo – płacowego w Nowym Sączu stanowi najlepsze rozwiązanie dla pracodawcy w sytuacjach awaryjnych. Może być wykonywana w siedzibie klienta, z wykorzystaniem jego systemu finansowo – księgowego.

Nasze

Nasze biuro świadczy usługę zastępstwa personelu działów kadrowo – płacowych  w Nowym Sączu w sytuacji dłuższej absencji pracownika wywołanej chorobą, urlopem wychowawczym, rodzicielskim bądź wypoczynkowym. Zaleta oferowanej przez nas usługi polega na tym, iż nasi specjaliści uzupełniają braki pracownicze bez ponoszenia przez przedsiębiorców kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.

Usługa zastępstwa pracownika ds. kadr i płac w Nowym Sączu jest wygodną opcją dla tych, którzy chcą terminowo i fachowo zarządzać sprawami kadrowo – płacowymi firmy, bez negatywnych konsekwencji wynikających z nieobecności członka personelu. Powierzając nam

Nasze biuro świadczy usługę zastępstwa personelu działów kadrowo – płacowych  w Nowym Sączu w sytuacji dłuższej absencji pracownika wywołanej chorobą, urlopem wychowawczym, rodzicielskim bądź wypoczynkowym. Zaleta oferowanej przez nas usługi polega na tym, iż nasi specjaliści uzupełniają braki pracownicze bez ponoszenia przez przedsiębiorców kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.

Usługa zastępstwa pracownika ds. kadr i płac w Nowym Sączu jest wygodną opcją dla tych, którzy chcą terminowo i fachowo zarządzać sprawami kadrowo – płacowymi firmy, bez negatywnych konsekwencji wynikających z nieobecności członka personelu. Powierzając nam obowiązki nasz klient nie będzie musiał przejmować się zawiłością przepisów księgowo – finansowych. Pracownicy naszego biura rachunkowego to specjaliści o wysokich kwalifikacjach, znający wszelkie regulacje prawne z zakresu rachunkowości, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, itd.

Celem usługi jest zapewnienie ciągłości pracy działu płacowo-kadrowego przedsiębiorstwa poprzez:

  • zastępstwo personelu płacowo-kadrowego podczas długotrwałych nieobecności, zarówno pracowników szeregowych, jak i pracowników wyższego szczebla
  • rozwiązywanie problemów płacowo-kadrowych, w tym pomoc w usuwaniu występujących nieprawidłowości.

Doskonale zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży, gwarantujemy, iż nie zawiedziemy Państwa oczekiwań. Podjęcie współpracy z naszym biurem spowoduje, że wszystkie obowiązki nałożone na pracodawcę a wynikające z Kodeksu Pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą realizowane przez naszych ekspertów w sposób rzetelny i profesjonalny.

Usługa zastępstwa personelu działu kadrowo – płacowego w Nowym Sączu stanowi najlepsze rozwiązanie dla pracodawcy w sytuacjach awaryjnych. Może być wykonywana w siedzibie klienta, z wykorzystaniem jego systemu finansowo – księgowego.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt