Usługi
BHP
Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP kompleksowo obejmujące wszystkie aspekty bezpieczeństwa.
Szkolenia online
Szkolenia online
Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP oraz PPOŻ.
sprawdź
Szkolenia stacjonarne
Szkolenia stacjonarne
Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.
sprawdź
Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego
Oceniamy jakie zagrożenia występujące w środowisku pracy mogą powodować wypadek oraz jak je zniwelować.
sprawdź
Postępowanie powypadkowe
Postępowanie powypadkowe
W razie wypadku przy pracy Nasza Firma pomaga ograniczyć zagrożenie, udzielić pierwszej pomocy, ustalić przyczyny a także zapobiec podobnym wypadkom.
sprawdź
Plan BIOZ
Plan BIOZ
Pomagamy przygotować dokumenty i plany chroniące zdrowie Twoich pracowników.
sprawdź
Opracowania IBWR
Opracowania IBWR
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych – zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych.
sprawdź
BHP w szkole i przedszkolu
BHP w szkole i przedszkolu
Nasza Firma pomaga zadbać o najmłodszych w jak najlepszy sposób.
sprawdź
Doradztwo prawno-techniczne
Doradztwo prawno-techniczne
Pomagamy kształ­to­wać bez­piecz­ne i zdro­we śro­do­wi­sko pra­cy.
sprawdź
Audyt BHP
Audyt BHP
Na życzenie klienta przeprowadzamy również okresowe analizy stanu BHP.
sprawdź
Outsourcing BHP
Outsourcing BHP
W ramach usługi przejmujemy obowiązki służby BHP w Państwa Firmie, a także prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe.
sprawdź
Malowanie linii
Malowanie linii
Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem i malowaniem natryskowym oznaczeń obiektów przemysłowych.
sprawdź
Usługi z zakresu bhp

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. W ramach tej fundamentalnej zasady na pracodawców nałożone zostały szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, zawarte w licznych przepisach prawnych.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej w Nowym Sączu przedsiębiorca może wykorzystać specjalistów zewnętrznych. Bez wątpienia jest to dla niego dużo bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze, szczególnie w przypadku firm o złożonej strukturze organizacyjnej, zatrudniających wielu pracowników.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach.

W ramach oferty grupaproxima.com znajdują się zatem usługi z zakresu doradztwa, wdrażania niezbędnych procedur BHP oraz dotyczące organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Całościowa obsługa obejmuje także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji lub analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP.

Świadczone usługi BHP w Nowym Sączu oparte są na przepisach Kodeksu Pracy oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).

W ramach świadczonych usług BHP w Nowym Sączu oferujemy:

 • okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrolę kompleksową
 • audyt BHP
 • regularne tworzenie analiz stanu BHP
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia)
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
 • uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
 • badania środowiskowe
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • dostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP.

Dlaczego warto nas wybrać?

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej i doradztwa z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem we wskazanych dziedzinach. Organizujemy szkolenia BHP zarówno stacjonarne oraz online. Prowadzimy stałą obsługę BHP przedsiębiorstwa (outsourcing BHP). Wybór naszej firmy to gwarancja rzetelnego wykonania obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów prawnych. Wyspecjalizowana i doświadczona kadra to nasz największy potencjał.

Obejmujemy w przedsiębiorstwie pełny nadzór nad jego działalnością. W ten sposób firma oszczędza czas i pieniądze, a kadra pracownicza może w pełni skupić się na realizacji swoich zadań.

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. W ramach tej fundamentalnej zasady na pracodawców nałożone zostały szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, zawarte w licznych przepisach prawnych.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej w Nowym Sączu przedsiębiorca może wykorzystać

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. W ramach tej fundamentalnej zasady na pracodawców nałożone zostały szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, zawarte w licznych przepisach prawnych.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej w Nowym Sączu przedsiębiorca może wykorzystać specjalistów zewnętrznych. Bez wątpienia jest to dla niego dużo bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze, szczególnie w przypadku firm o złożonej strukturze organizacyjnej, zatrudniających wielu pracowników.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach.

W ramach oferty grupaproxima.com znajdują się zatem usługi z zakresu doradztwa, wdrażania niezbędnych procedur BHP oraz dotyczące organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Całościowa obsługa obejmuje także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji lub analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP.

Świadczone usługi BHP w Nowym Sączu oparte są na przepisach Kodeksu Pracy oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).

W ramach świadczonych usług BHP w Nowym Sączu oferujemy:

 • okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrolę kompleksową
 • audyt BHP
 • regularne tworzenie analiz stanu BHP
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia)
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
 • uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
 • badania środowiskowe
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • dostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP.

Dlaczego warto nas wybrać?

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej i doradztwa z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem we wskazanych dziedzinach. Organizujemy szkolenia BHP zarówno stacjonarne oraz online. Prowadzimy stałą obsługę BHP przedsiębiorstwa (outsourcing BHP). Wybór naszej firmy to gwarancja rzetelnego wykonania obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów prawnych. Wyspecjalizowana i doświadczona kadra to nasz największy potencjał.

Obejmujemy w przedsiębiorstwie pełny nadzór nad jego działalnością. W ten sposób firma oszczędza czas i pieniądze, a kadra pracownicza może w pełni skupić się na realizacji swoich zadań.

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

Kontrola w Twojej firmie? Wypadek w pracy?
Pogotowie PROXIMA BHP
kontakt