Postępowanie powypadkowe
W razie wypadku przy pracy Nasza Firma pomaga ograniczyć zagrożenie, udzielić pierwszej pomocy, ustalić przyczyny a także zapobiec podobnym wypadkom.
Postępowanie powypadkowe

W ramach oferty grupaproxima.com znajdą Państwo szereg usług z zakresu BHP oraz PPOŻ, a w tym kompleksowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego w Nowym Sączu.

Świadczenie pracy wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia pewnego rodzaju zagrożeń oraz wypadków. Zasada ta dotyczy każdej pracy – różnice tkwią w poziomie ryzyka i ewentualnych jego skutkach.

W razie wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić, w przewidzianym trybie, okoliczności i przyczyny wypadku, a także zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Pracodawca zobowiązany jest także niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Jeśli pracodawca naruszy ten obowiązek, zatai wypadek albo przedstawi niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty na jego temat, podlega karze grzywny.

W momencie powzięcia przez pracodawcę informacji o zdarzeniu wypadkowym ciąży na nim obowiązek powołania zespołu powypadkowego mającego na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie postępowania powypadkowego w Nowym Sączu oraz przygotowanie pełnej dokumentacji w przewidzianym przez ustawodawcę trybie.

W ramach podjętej współpracy:

 • sporządzamy zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,
 • dokonujemy oględzin miejsca wypadku, przyjmujemy wyjaśnienia od poszkodowanego,
 • zbieramy informacje dotyczące zdarzenia od świadków wypadku,
 • w razie konieczności zasięgamy opinii lekarza,
 • dokonujemy prawnej kwalifikacji zdarzenia, tj. stwierdzamy czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
 • sporządzamy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • przedstawiamy wnioski i działania profilaktyczne,
 • dokonujemy wpisu do rejestru wypadku przy pracy,
 • na wniosek poszkodowanego sporządzamy niezbędną dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem określenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania,
 • sporządzamy statystyczną kartę wypadku i oferujemy pomoc w przekazaniu jej do Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą usługą przeprowadzenia postępowania powypadkowego w Nowym Sączu bądź innymi usługami z zakresu BHP lub PPOŻ, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy elastyczni, dostosujemy się do Twoich wymagań i przedstawimy korzystną ofertę cenową.

W

W ramach oferty grupaproxima.com znajdą Państwo szereg usług z zakresu BHP oraz PPOŻ, a w tym kompleksowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego w Nowym Sączu.

Świadczenie pracy wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia pewnego rodzaju zagrożeń oraz wypadków. Zasada ta dotyczy każdej pracy – różnice tkwią w poziomie ryzyka i ewentualnych jego skutkach.

W razie wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić, w przewidzianym trybie, okoliczności i przyczyny wypadku, a także zastosować

W ramach oferty grupaproxima.com znajdą Państwo szereg usług z zakresu BHP oraz PPOŻ, a w tym kompleksowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego w Nowym Sączu.

Świadczenie pracy wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia pewnego rodzaju zagrożeń oraz wypadków. Zasada ta dotyczy każdej pracy – różnice tkwią w poziomie ryzyka i ewentualnych jego skutkach.

W razie wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić, w przewidzianym trybie, okoliczności i przyczyny wypadku, a także zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Pracodawca zobowiązany jest także niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Jeśli pracodawca naruszy ten obowiązek, zatai wypadek albo przedstawi niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty na jego temat, podlega karze grzywny.

W momencie powzięcia przez pracodawcę informacji o zdarzeniu wypadkowym ciąży na nim obowiązek powołania zespołu powypadkowego mającego na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie postępowania powypadkowego w Nowym Sączu oraz przygotowanie pełnej dokumentacji w przewidzianym przez ustawodawcę trybie.

W ramach podjętej współpracy:

 • sporządzamy zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,
 • dokonujemy oględzin miejsca wypadku, przyjmujemy wyjaśnienia od poszkodowanego,
 • zbieramy informacje dotyczące zdarzenia od świadków wypadku,
 • w razie konieczności zasięgamy opinii lekarza,
 • dokonujemy prawnej kwalifikacji zdarzenia, tj. stwierdzamy czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
 • sporządzamy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • przedstawiamy wnioski i działania profilaktyczne,
 • dokonujemy wpisu do rejestru wypadku przy pracy,
 • na wniosek poszkodowanego sporządzamy niezbędną dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem określenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania,
 • sporządzamy statystyczną kartę wypadku i oferujemy pomoc w przekazaniu jej do Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą usługą przeprowadzenia postępowania powypadkowego w Nowym Sączu bądź innymi usługami z zakresu BHP lub PPOŻ, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy elastyczni, dostosujemy się do Twoich wymagań i przedstawimy korzystną ofertę cenową.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt