Montaż znaków i sprzętu
Pomagamy w montażu znaków spełniających wymagania wszystkich wymaganych norm prawnych.
Montaż znaków i sprzętu

Prawidłowe oznaczenie przeciwpożarowe zastosowane we właściwych miejscach, w tym na wszystkich elementach ochrony przeciwpożarowej, jest niezbędne by w sytuacji zagrożenia odpowiednie osoby, mogły w szybki i łatwy sposób do nich dotrzeć. Wszelki sprzęt ratowniczy, w tym m.in. gaśnice, hydranty dzięki użyciu fotoluminescencyjnych znaków ochrony przeciwpożarowej, będzie widoczny nawet przy słabym oświetleniu.

Zasady użycia znaków ochrony przeciwpożarowej określają poniższe dokumenty:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr. Nr 147, poz.1229, z późn zm. ), a w szczególności Art. 4. ust 1 pkt 4 tejże ustawy.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ):

Podobnie jak w przypadku znaków ewakuacyjnych, tak i znaki przeciwpożarowe są określane właściwymi Polskimi Normami oraz jest im nadawane świadectwo dopuszczenia do użycia przez CNBOP-PIB w Józefowie. Tylko znaki PPOŻ., które spełniają wspomniane wyżej warunki mogą zostać użyte.

Rodzaje znaków i oznaczeń przeciwpożarowych dopuszczonych do użycia na terenie RP:

 • Znaki ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01
 • Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej wg PN-97/N-01256/04
 • Znaki ochrony ppoż. wg ISO 7010
 • Znaki ochrony ppoż. z podpisem
 • Znaki PPOŻ. uzupełniające

Znaki ochrony PPOŻ., dostępne są w następujących wersjach wykonania:

 • Nadruk fotoluminescencyjny
 • Materiały fotoluminescencyjne
 • Materiały zwykłe (folia samoprzylepna, płyta PVC, płyta spieniona PVC, blacha aluminiowa, inne wg indywidualnego zapotrzebowania

Prawidłowe oznakowanie obiektów powinno obejmować następujące elementy:

 • umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, w których wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne,
 • oznakowanie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
 • oznakowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • oznakowanie lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • oznakowanie pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

Oferujemy Państwu profesjonalne, zgodne z polskimi normami, wytyczenie oraz odpowiednie oznakowanie ewakuacyjne ciągów komunikacyjnych oraz umieszczenie wymaganych tablic i znaków przeciwpożarowych. Oznakowanie odbywa się na podstawie przygotowanego przez naszych specjalistów planu oznakowania oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Pomagamy w doborze znaków spełniających wymagania w/w  norm.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Prawidłowe oznaczenie przeciwpożarowe zastosowane we właściwych miejscach, w tym na wszystkich elementach ochrony przeciwpożarowej, jest niezbędne by w sytuacji zagrożenia odpowiednie osoby, mogły w szybki i łatwy sposób do nich dotrzeć. Wszelki sprzęt ratowniczy, w tym m.in. gaśnice, hydranty dzięki użyciu fotoluminescencyjnych znaków ochrony przeciwpożarowej, będzie widoczny nawet przy słabym oświetleniu.

Zasady użycia znaków ochrony przeciwpożarowej określają poniższe dokumenty:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr. Nr 147, poz.1229, z późn zm. ), a w szczególnoÅ›ci Art. 4. ust 1 pkt 4 tejże

Prawidłowe oznaczenie przeciwpożarowe zastosowane we właściwych miejscach, w tym na wszystkich elementach ochrony przeciwpożarowej, jest niezbędne by w sytuacji zagrożenia odpowiednie osoby, mogły w szybki i łatwy sposób do nich dotrzeć. Wszelki sprzęt ratowniczy, w tym m.in. gaśnice, hydranty dzięki użyciu fotoluminescencyjnych znaków ochrony przeciwpożarowej, będzie widoczny nawet przy słabym oświetleniu.

Zasady użycia znaków ochrony przeciwpożarowej określają poniższe dokumenty:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr. Nr 147, poz.1229, z późn zm. ), a w szczególności Art. 4. ust 1 pkt 4 tejże ustawy.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ):

Podobnie jak w przypadku znaków ewakuacyjnych, tak i znaki przeciwpożarowe są określane właściwymi Polskimi Normami oraz jest im nadawane świadectwo dopuszczenia do użycia przez CNBOP-PIB w Józefowie. Tylko znaki PPOŻ., które spełniają wspomniane wyżej warunki mogą zostać użyte.

Rodzaje znaków i oznaczeń przeciwpożarowych dopuszczonych do użycia na terenie RP:

 • Znaki ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01
 • Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej wg PN-97/N-01256/04
 • Znaki ochrony ppoż. wg ISO 7010
 • Znaki ochrony ppoż. z podpisem
 • Znaki PPOŻ. uzupełniające

Znaki ochrony PPOŻ., dostępne są w następujących wersjach wykonania:

 • Nadruk fotoluminescencyjny
 • Materiały fotoluminescencyjne
 • Materiały zwykłe (folia samoprzylepna, płyta PVC, płyta spieniona PVC, blacha aluminiowa, inne wg indywidualnego zapotrzebowania

Prawidłowe oznakowanie obiektów powinno obejmować następujące elementy:

 • umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, w których wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne,
 • oznakowanie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
 • oznakowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • oznakowanie lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • oznakowanie pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

Oferujemy Państwu profesjonalne, zgodne z polskimi normami, wytyczenie oraz odpowiednie oznakowanie ewakuacyjne ciągów komunikacyjnych oraz umieszczenie wymaganych tablic i znaków przeciwpożarowych. Oznakowanie odbywa się na podstawie przygotowanego przez naszych specjalistów planu oznakowania oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Pomagamy w doborze znaków spełniających wymagania w/w  norm.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt