Audyt wewnętrzny
Weryfikacja opracowanego i wdrożonego systemu.
Audyt wewnętrzny

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, mających na celu weryfikację opracowanego i wdrożonego systemu.

Audyty wewnętrzne w firmie (lub w wybranych działach) pozwalają na usprawnienie funkcjonowania wdrożonego już systemu, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa produkowanych wyrobów. Swoje usługi świadczymy w Nowym Sączu i innych rejonach Polski.

AUDYT ZGODNOŚCI Z WYBRANYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

W ramach rosnących oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności oferujemy wszystkim organizacjom zajmującym się produkcją, magazynowaniem, transportem i sprzedażą żywności audyt odpowiedni do ich oczekiwań, zgodnie z wybranym standardem.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności HACCP
 • Systemy IFS/BRC (International Food Standard)
 • ISO 22000:2005 system zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • GMP/GHP/GMP+ (Good Manufacturing Practice)

Audyt może mieć charakter wybiórczy, co oznacza, że klient określa jego zakres lub pełny – zgodnie z przyjętym standardem. Audyt jest przeprowadzany zgodnie ze standardem ISO/TS 22003.

 • Audyt częściowy (wybiórczy) może służyć ocenie danej linii produkcji produktu (wybranego procesu).
 • Audyt pełny może służyć jako przygotowanie do certyfikacji na dany standard.

Każdy rodzaj audytu odbywa się po uzgodnieniu z klientem jego celu i zakresu.

CELE AUDYTU

 • określenie poziomu skuteczności działania wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • wstępna ocena zgodności  posiadanego systemu zarządzania z obowiązującymi przepisami;
 • przeprowadzenie wewnętrznych, okresowych audytów, zgodnie z wymaganiami danego standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • analiza różnic  „gap analysis” między stanem obecnym a pożądanym – w zakresie wymagań prawnych i systemowych;
 • analiza porównawcza „benchmarking” wybranych procesów i stosowanych praktyk na tle innych przedsiębiorstw w grupie kapitałowej lub wybranego podmiotu w branży;
 • niezależna ocena pracowników.

KORZYŚCI Z AUDYTU

 • pełna informacja o spełnieniu przez  firmę określonych wymagań jakościowych, technicznych i prawnych;
 • określenie punktów do doskonalenia,  wynikających z przyjętych standardów postępowania lub wymagań prawnych;
 • określenie stanu firmy w dowolnym obszarze działalności oraz na tle innych zakładów danej branży;
 • zwiększenie efektywności ekonomicznej stosowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • działania prewencyjne związane z eliminacją lub przeciwdziałaniem nieformalnym  praktykom, mogącym zagrozić wizerunkowi firmy i spowodować straty finansowe;
 • niezależna ocena pracownicza.

Nasza

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, mających na celu weryfikację opracowanego i wdrożonego systemu.

Audyty wewnętrzne w firmie (lub w wybranych działach) pozwalają na usprawnienie funkcjonowania wdrożonego już systemu, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa produkowanych wyrobów. Swoje usługi świadczymy w Nowym Sączu i innych rejonach Polski.

AUDYT ZGODNOÅšCI Z WYBRANYM SYSTEMEM ZARZÄ„DZANIA

W ramach rosnących oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności oferujemy wszystkim organizacjom zajmującym się produkcją, magazynowaniem, transportem i sprzedażą żywności audyt odpowiedni do ich oczekiwań, zgodnie z

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, mających na celu weryfikację opracowanego i wdrożonego systemu.

Audyty wewnętrzne w firmie (lub w wybranych działach) pozwalają na usprawnienie funkcjonowania wdrożonego już systemu, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa produkowanych wyrobów. Swoje usługi świadczymy w Nowym Sączu i innych rejonach Polski.

AUDYT ZGODNOŚCI Z WYBRANYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

W ramach rosnących oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności oferujemy wszystkim organizacjom zajmującym się produkcją, magazynowaniem, transportem i sprzedażą żywności audyt odpowiedni do ich oczekiwań, zgodnie z wybranym standardem.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności HACCP
 • Systemy IFS/BRC (International Food Standard)
 • ISO 22000:2005 system zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • GMP/GHP/GMP+ (Good Manufacturing Practice)

Audyt może mieć charakter wybiórczy, co oznacza, że klient określa jego zakres lub pełny – zgodnie z przyjętym standardem. Audyt jest przeprowadzany zgodnie ze standardem ISO/TS 22003.

 • Audyt częściowy (wybiórczy) może służyć ocenie danej linii produkcji produktu (wybranego procesu).
 • Audyt pełny może służyć jako przygotowanie do certyfikacji na dany standard.

Każdy rodzaj audytu odbywa się po uzgodnieniu z klientem jego celu i zakresu.

CELE AUDYTU

 • określenie poziomu skuteczności działania wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • wstępna ocena zgodności  posiadanego systemu zarządzania z obowiązującymi przepisami;
 • przeprowadzenie wewnętrznych, okresowych audytów, zgodnie z wymaganiami danego standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • analiza różnic  „gap analysis” między stanem obecnym a pożądanym – w zakresie wymagań prawnych i systemowych;
 • analiza porównawcza „benchmarking” wybranych procesów i stosowanych praktyk na tle innych przedsiębiorstw w grupie kapitałowej lub wybranego podmiotu w branży;
 • niezależna ocena pracowników.

KORZYŚCI Z AUDYTU

 • pełna informacja o spełnieniu przez  firmę określonych wymagań jakościowych, technicznych i prawnych;
 • określenie punktów do doskonalenia,  wynikających z przyjętych standardów postępowania lub wymagań prawnych;
 • określenie stanu firmy w dowolnym obszarze działalności oraz na tle innych zakładów danej branży;
 • zwiększenie efektywności ekonomicznej stosowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • działania prewencyjne związane z eliminacją lub przeciwdziałaniem nieformalnym  praktykom, mogącym zagrozić wizerunkowi firmy i spowodować straty finansowe;
 • niezależna ocena pracownicza.
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt