Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika”.
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Celem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Nowym Sączu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (WOPR, GOPR, PSP, OSP, Policji itp.) do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji. Szkolenie przygotowuje w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi medycznemu zakładów opieki zdrowotnej.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

 1. Utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 2. Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
 4. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe

PROGRAM

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

ADRESACI KURSU

Adresatami kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy są osoby z Nowego Sącza, województwa małopolskiego oraz innych rejonów Polski, spełniające poniższe kwalifikacje: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; są zatrudnione lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Policja); stan zdrowia pozwala im  na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

CZAS TRWANIA

min. 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej
41 godzin zajęć praktycznych.

CERTYFIKACJA

Po odbyciu całości Kursu KPP oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

Celem

Celem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Nowym Sączu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (WOPR, GOPR, PSP, OSP, Policji itp.) do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji. Szkolenie przygotowuje w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi medycznemu zakładów opieki zdrowotnej.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na

Celem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Nowym Sączu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (WOPR, GOPR, PSP, OSP, Policji itp.) do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji. Szkolenie przygotowuje w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi medycznemu zakładów opieki zdrowotnej.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

 1. Utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 2. Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
 4. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe

PROGRAM

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

ADRESACI KURSU

Adresatami kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy są osoby z Nowego Sącza, województwa małopolskiego oraz innych rejonów Polski, spełniające poniższe kwalifikacje: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; są zatrudnione lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Policja); stan zdrowia pozwala im  na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

CZAS TRWANIA

min. 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej
41 godzin zajęć praktycznych.

CERTYFIKACJA

Po odbyciu całości Kursu KPP oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt