Szkolenia stacjonarne
Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.
Szkolenia stacjonarne

Dlaczego szkolenia BHP są obligatoryjne w twojej firmie? Zgodnie z przepisami prawnymi głównym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ciąży na nim ponadto obowiązek związany z organizacją szkoleń BHP. Niezwykle ważne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy byli świadomi niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Szkolenia z zakresu BHP oraz PPOŻ w Nowym Sączu są obligatoryjne dla każdego pracownika, pracodawcy oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku trzeba się liczyć z wysokimi karami grzywny, wynoszącymi od tysiąca złotych wzwyż. Dodatkowo gdy pracodawca nie dostosuje się do wymogów prawnych dotyczących BHP, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich konsekwencje. Celem szkolenia BHP jest zatem zaznajomienie pracowników z zasadami organizacji bezpiecznego miejsca pracy, a tym samym zminimalizowanie niebezpieczeństw.

Przepisy prawne przewidują dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: wstępne oraz okresowe. Pracodawca jest obowiązany przeprowadzić wstępne szkolenie BHP w Nowym Sączu (instruktaż ogólny i stanowisk) każdemu:

 • nowo zatrudnionemu pracownikowi
 • studentowi odbywającemu u pracodawcy praktykę studencką
 • uczniom szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu (praktykantom).

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 Okresowe szkolenia BHP w Nowym Sączu organizowane są dla:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników
 • Szkolenie okresowe BHP należy wykonać każdemu pracownikowi:
 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku – kadra kierownicza
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach:
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 • projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych
 • technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • pracownicy służby bhp
 • inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia okresowe BHP należy powtarzać z następującą częstotliwością:
 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia – nie rzadziej niż raz w roku
 • szkolenie osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych – nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • szkolenie pracowników administracyjno-biurowych – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Dlaczego szkolenia BHP są obligatoryjne w twojej firmie? Zgodnie z przepisami prawnymi głównym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ciąży na nim ponadto obowiązek związany z organizacją szkoleń BHP. Niezwykle ważne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy byli świadomi niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Szkolenia z zakresu BHP oraz PPOŻ w Nowym Sączu są obligatoryjne dla każdego pracownika, pracodawcy oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku niedopełnienia

Dlaczego szkolenia BHP są obligatoryjne w twojej firmie? Zgodnie z przepisami prawnymi głównym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ciąży na nim ponadto obowiązek związany z organizacją szkoleń BHP. Niezwykle ważne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy byli świadomi niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Szkolenia z zakresu BHP oraz PPOŻ w Nowym Sączu są obligatoryjne dla każdego pracownika, pracodawcy oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku trzeba się liczyć z wysokimi karami grzywny, wynoszącymi od tysiąca złotych wzwyż. Dodatkowo gdy pracodawca nie dostosuje się do wymogów prawnych dotyczących BHP, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich konsekwencje. Celem szkolenia BHP jest zatem zaznajomienie pracowników z zasadami organizacji bezpiecznego miejsca pracy, a tym samym zminimalizowanie niebezpieczeństw.

Przepisy prawne przewidują dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: wstępne oraz okresowe. Pracodawca jest obowiązany przeprowadzić wstępne szkolenie BHP w Nowym Sączu (instruktaż ogólny i stanowisk) każdemu:

 • nowo zatrudnionemu pracownikowi
 • studentowi odbywającemu u pracodawcy praktykę studencką
 • uczniom szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu (praktykantom).

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 Okresowe szkolenia BHP w Nowym Sączu organizowane są dla:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników
 • Szkolenie okresowe BHP należy wykonać każdemu pracownikowi:
 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku – kadra kierownicza
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach:
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 • projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych
 • technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • pracownicy służby bhp
 • inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia okresowe BHP należy powtarzać z następującą częstotliwością:
 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia – nie rzadziej niż raz w roku
 • szkolenie osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych – nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • szkolenie pracowników administracyjno-biurowych – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt