GMP
GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna - (ang. GOOD MANUFACTURING PRACTISE)
GMP

GMP – DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA /ang. GOOD MANUFACTURING PRACTISE/

Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku – „O warunkach zdrowotnych żywności żywienia”, Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dotyczą: otoczenia i lokalizacji zakładu, obiektów i układu funkcjonalnego (strefa czysta i strefa brudna), magazynowania żywności, postępowania z surowcem, maszyn i urządzeń, i ogólnych zasad higieny.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.

Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

Mając powyższe na uwadze oferujmy Państwu usługę polegającą na kompleksowym opracowaniu dokumentacji sanitarnej wg GMP i GHP. Zasięg działalności naszej firmy obejmuje Nowy Sącz, województwo małopolskie, ale również inne rejony Polski. Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala od strony praktycznej przygotować i wdrażać procedury GMP i GHP, przeznaczone dla każdej branży sektora spożywczego, a proces wdrożenia przebiega w sposób łatwy, sprawny i przede wszystkim skuteczny. Przygotowując dokumentację oraz opisując procedury uwzględniamy specyfikę firmy, uwarunkowania zewnętrzne oraz mentalność pracowników, co sprawia, że zasady codziennego postępowania są dla nich łatwe do stosowania.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROGRAMU:

 • podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach dotyczących roli systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w produkcji
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • prowadzone przez nas szkolenia dotyczące Zasad GMP pomogą zintegrować załogę z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w Polityce Jakościowej firmy
 • podniesienie pewności i spowodowanie systematycznej powtarzalności jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa (urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis, itp.)
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami i klientami
 • zmniejszenie niekorzystnych następstw odpowiedzialności za produkt
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • zwiększenie prestiżu i zaufania do firmy
 • spełnienie wymogów prawnych;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

 Nasza firma w sposób szybki i fachowy podejmie się opracowania dla Państwa kompletnej dokumentacji i opisania procedur GMP, przy minimalnym zaangażowaniu z Państwa strony. Usługi swoje realizujemy nie tylko na terenie Nowego Sącza, ale również w innych regionach Polski.

GMP –

GMP – DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA /ang. GOOD MANUFACTURING PRACTISE/

Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku – „O warunkach zdrowotnych żywności żywienia”, Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dotyczą: otoczenia i lokalizacji zakładu, obiektów i układu funkcjonalnego (strefa czysta i strefa brudna), magazynowania żywności, postępowania z surowcem, maszyn i urządzeń, i ogólnych zasad higieny.

Każde przedsiębiorstwo jest

GMP – DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA /ang. GOOD MANUFACTURING PRACTISE/

Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku – „O warunkach zdrowotnych żywności żywienia”, Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dotyczą: otoczenia i lokalizacji zakładu, obiektów i układu funkcjonalnego (strefa czysta i strefa brudna), magazynowania żywności, postępowania z surowcem, maszyn i urządzeń, i ogólnych zasad higieny.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.

Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

Mając powyższe na uwadze oferujmy Państwu usługę polegającą na kompleksowym opracowaniu dokumentacji sanitarnej wg GMP i GHP. Zasięg działalności naszej firmy obejmuje Nowy Sącz, województwo małopolskie, ale również inne rejony Polski. Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala od strony praktycznej przygotować i wdrażać procedury GMP i GHP, przeznaczone dla każdej branży sektora spożywczego, a proces wdrożenia przebiega w sposób łatwy, sprawny i przede wszystkim skuteczny. Przygotowując dokumentację oraz opisując procedury uwzględniamy specyfikę firmy, uwarunkowania zewnętrzne oraz mentalność pracowników, co sprawia, że zasady codziennego postępowania są dla nich łatwe do stosowania.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROGRAMU:

 • podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach dotyczących roli systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w produkcji
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • prowadzone przez nas szkolenia dotyczące Zasad GMP pomogą zintegrować załogę z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w Polityce Jakościowej firmy
 • podniesienie pewności i spowodowanie systematycznej powtarzalności jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa (urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis, itp.)
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami i klientami
 • zmniejszenie niekorzystnych następstw odpowiedzialności za produkt
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • zwiększenie prestiżu i zaufania do firmy
 • spełnienie wymogów prawnych;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

 Nasza firma w sposób szybki i fachowy podejmie się opracowania dla Państwa kompletnej dokumentacji i opisania procedur GMP, przy minimalnym zaangażowaniu z Państwa strony. Usługi swoje realizujemy nie tylko na terenie Nowego Sącza, ale również w innych regionach Polski.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt