Outsourcing BHP
W ramach usługi przejmujemy obowiązki służby BHP w Państwa Firmie, a także prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe.
Outsourcing BHP

W każdej firmie sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają bardzo ważną rolę. Zapewnienie odpowiednich warunków pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy. Dotyczy to zarówno stanowisk, w których występuje narażenie na bardzo poważne niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy, jak również wykonywania obowiązków typowo biurowych.

Outsourcing BHP w Nowym Sączu oznacza, że nasi specjaliści przejmują od klienta całokształt obowiązków związanych z kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewentualnie ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie.

W ramach usługi outsourcingu BHP w Nowym Sączu bierzemy na siebie obowiązki służby BHP, prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe, a także zajmujemy się kompleksowo wszystkim co dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie, w tym m.in.:

 • analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowego oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz
 •  przedstawiamy wnioski profilaktyczne w celu ich likwidacji,
 • prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
 • sprawdzamy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy,
 • opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy, procedury, szkolenia okresowe, itp.,
 • sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,
 • prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
 • przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe,
 • wykonujemy tabele norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentujemy klienta w trakcje kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy,
 • bierzemy udział w dokonywaniu badań środowiskowych,
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami.
 • Cena usługi OUTSOURCING BHP jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży w jakiej działa firma.

 Korzyści dla Państwa firmy:

 • oszczędność pieniędzy– zatrudnienie firmy zewnętrznej jest do dużo tańsze, niż przeszkolenie i przyuczenie do zawodu obecnego pracownika lub zatrudnienie nowego,
 • oszczędność czasu– zewnętrzna obsługa Państwa Firmy pozwoli zaoszczędzić cenny czas
 • elastyczność– możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z dwumiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca bez konsekwencji finansowych – oznacza to, że zerwanie umowy w przypadku niespełnienia Państwa oczekiwań jest dużo łatwiejsze, niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
 • fachowa obsługa– naszych specjalistów nie trzeba przyuczać do zawodu – fachową obsługę gwarantujemy od momentu podpisania umowy,
 • ciągłość świadczenia usług– gwarantujemy ciągłość świadczenia usług dzięki posiadaniu kadry specjalistów – w przypadku pracownika etatowego należy liczyć się z możliwością urlopu lub zwolnienia lekarskiego,
 • firma zewnętrzna – nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego stanowiska pracy i ponoszenia kosztów pracy pracownika etatowego.

Podstawą outsourcingu BHP jest prowadzenie koniecznej dokumentacji. Zalicza się do niej między innymi wszystkie obowiązkowe rejestry związane z BHP. Zajmujemy się również dokumentacją w przypadku dochodzeń powypadkowych lub związanych z wystąpieniem chorób zawodowych.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do kontaktu w celu opracowania indywidualnej oferty.

W

W każdej firmie sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają bardzo ważną rolę. Zapewnienie odpowiednich warunków pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy. Dotyczy to zarówno stanowisk, w których występuje narażenie na bardzo poważne niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy, jak również wykonywania obowiązków typowo biurowych.

Outsourcing BHP w Nowym Sączu oznacza, że nasi specjaliści przejmują od klienta całokształt obowiązków związanych z kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewentualnie ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie.

W ramach usługi outsourcingu BHP w Nowym

W każdej firmie sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają bardzo ważną rolę. Zapewnienie odpowiednich warunków pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy. Dotyczy to zarówno stanowisk, w których występuje narażenie na bardzo poważne niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy, jak również wykonywania obowiązków typowo biurowych.

Outsourcing BHP w Nowym Sączu oznacza, że nasi specjaliści przejmują od klienta całokształt obowiązków związanych z kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewentualnie ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie.

W ramach usługi outsourcingu BHP w Nowym Sączu bierzemy na siebie obowiązki służby BHP, prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe, a także zajmujemy się kompleksowo wszystkim co dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie, w tym m.in.:

 • analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowego oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz
 •  przedstawiamy wnioski profilaktyczne w celu ich likwidacji,
 • prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
 • sprawdzamy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy,
 • opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy, procedury, szkolenia okresowe, itp.,
 • sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,
 • prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
 • przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe,
 • wykonujemy tabele norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentujemy klienta w trakcje kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy,
 • bierzemy udział w dokonywaniu badań środowiskowych,
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami.
 • Cena usługi OUTSOURCING BHP jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży w jakiej działa firma.

 Korzyści dla Państwa firmy:

 • oszczędność pieniędzy– zatrudnienie firmy zewnętrznej jest do dużo tańsze, niż przeszkolenie i przyuczenie do zawodu obecnego pracownika lub zatrudnienie nowego,
 • oszczędność czasu– zewnętrzna obsługa Państwa Firmy pozwoli zaoszczędzić cenny czas
 • elastyczność– możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z dwumiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca bez konsekwencji finansowych – oznacza to, że zerwanie umowy w przypadku niespełnienia Państwa oczekiwań jest dużo łatwiejsze, niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
 • fachowa obsługa– naszych specjalistów nie trzeba przyuczać do zawodu – fachową obsługę gwarantujemy od momentu podpisania umowy,
 • ciągłość świadczenia usług– gwarantujemy ciągłość świadczenia usług dzięki posiadaniu kadry specjalistów – w przypadku pracownika etatowego należy liczyć się z możliwością urlopu lub zwolnienia lekarskiego,
 • firma zewnętrzna – nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego stanowiska pracy i ponoszenia kosztów pracy pracownika etatowego.

Podstawą outsourcingu BHP jest prowadzenie koniecznej dokumentacji. Zalicza się do niej między innymi wszystkie obowiązkowe rejestry związane z BHP. Zajmujemy się również dokumentacją w przypadku dochodzeń powypadkowych lub związanych z wystąpieniem chorób zawodowych.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP w Nowym Sączu obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do kontaktu w celu opracowania indywidualnej oferty.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt