Szkolenie i pierwsza pomoc dla firm i instytucji
Możliwość przeprowadzenia jednocześnie szkolenia BHP oraz PPOŻ.
Szkolenie i pierwsza pomoc dla firm i instytucji

Oferujemy Państwu specjalnie przygotowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na potrzeby firm/instytucji ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki i możliwości wystąpienia sytuacji nagłych na ich terenie. Szkolenia organizowane w Nowym Sączu i okolicach przeznaczone są dla wszystkich pracowników, jak również dla osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy na terenie zakłady pracy.

Zgodnie z Art. 2091 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) pracodawca ma obowiązek: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie § 2 wskazanego artykułu działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Każde przedsiębiorstwo narażone jest na zaistnienie w nim sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pracowników. Zgodnie z powyższym, to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Osoby wyznaczone w firmie do udzielenia pierwszej pomocy powinny być odpowiednio przeszkolone.

Organizowane przez nas szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji w Nowym Sączu i w innych rejonach kraju dedykowane są dla każdej grupy zawodowej pracowników. Kurs obejmuje zagadnienia, które przygotowane zostały na podstawie wstępnej analizy najczęściej występujących w firmach wypadków i zagrożeń. Program szkolenia zawsze dopasowujemy do potrzeb instytucji oraz  specyfiki grupy, w której jest ono przeprowadzone. Wstępna szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych w danej firmy powoduje, iż nasze szkolenia są efektywne i satysfakcjonujące dla Klienta.

Zajęcia organizowane w Nowym Sączu i okolicach prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów – doświadczonych aktywnych zawodowo ratowników medycznych pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zakres szkolenia obejmuje:

  • zakres podstawowy + uwzględnienie specyfiki zakładu/firmy i niebezpieczeństw mogących wystąpić na ich terenie
  • wyposażenie apteczki i wykorzystanie wyrobów medycznych w niej zawartych

Cele kursu:

  • Kształcenie pracowników w prawidłowym postępowaniu w zagrożeniu zdrowia i życia, trafnym rozpoznaniu zatrzymania krążenia oraz w prawidłowym prowadzeniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
  • Zaznajomienie z funkcjonowaniem systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego i naby­cie umiejętności korzystania z niego w sytuacjach nagłych zagrożeń

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Oferujemy Państwu specjalnie przygotowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na potrzeby firm/instytucji ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki i możliwości wystąpienia sytuacji nagłych na ich terenie. Szkolenia organizowane w Nowym Sączu i okolicach przeznaczone są dla wszystkich pracowników, jak również dla osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy na terenie zakłady pracy.

Zgodnie z Art. 2091 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) pracodawca ma obowiązek: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; 2) wyznaczyć pracowników

Oferujemy Państwu specjalnie przygotowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na potrzeby firm/instytucji ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki i możliwości wystąpienia sytuacji nagłych na ich terenie. Szkolenia organizowane w Nowym Sączu i okolicach przeznaczone są dla wszystkich pracowników, jak również dla osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy na terenie zakłady pracy.

Zgodnie z Art. 2091 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) pracodawca ma obowiązek: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie § 2 wskazanego artykułu działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Każde przedsiębiorstwo narażone jest na zaistnienie w nim sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pracowników. Zgodnie z powyższym, to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Osoby wyznaczone w firmie do udzielenia pierwszej pomocy powinny być odpowiednio przeszkolone.

Organizowane przez nas szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji w Nowym Sączu i w innych rejonach kraju dedykowane są dla każdej grupy zawodowej pracowników. Kurs obejmuje zagadnienia, które przygotowane zostały na podstawie wstępnej analizy najczęściej występujących w firmach wypadków i zagrożeń. Program szkolenia zawsze dopasowujemy do potrzeb instytucji oraz  specyfiki grupy, w której jest ono przeprowadzone. Wstępna szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych w danej firmy powoduje, iż nasze szkolenia są efektywne i satysfakcjonujące dla Klienta.

Zajęcia organizowane w Nowym Sączu i okolicach prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów – doświadczonych aktywnych zawodowo ratowników medycznych pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zakres szkolenia obejmuje:

  • zakres podstawowy + uwzględnienie specyfiki zakładu/firmy i niebezpieczeństw mogących wystąpić na ich terenie
  • wyposażenie apteczki i wykorzystanie wyrobów medycznych w niej zawartych

Cele kursu:

  • Kształcenie pracowników w prawidłowym postępowaniu w zagrożeniu zdrowia i życia, trafnym rozpoznaniu zatrzymania krążenia oraz w prawidłowym prowadzeniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
  • Zaznajomienie z funkcjonowaniem systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego i naby­cie umiejętności korzystania z niego w sytuacjach nagłych zagrożeń
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt