Szkolenia tematyczne na indywidualne potrzeby
Indywidualny program dostosowany do potrzeb szkoleniowych.
Szkolenia tematyczne na indywidualne potrzeby

Niebezpieczne sytuacje i wypadki mogą wydarzyć się każdemu i wszędzie – w domu, w pracy, w trakcie urlopu, podczas podróży, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Szybkie podjęcie poprawnej akcji ratunkowej to zwiększenie szans na uratowanie poszkodowanego lub zapobiegnięcie komplikacjom zdrowotnym. Aby udzielenie pierwszej pomocy przebiegało  w sposób prawidłowy, trzeba określone czynności mieć wyćwiczone i posiadać pewien zakres podstawowej wiedzy.

Wychodząc z tego założenia, przygotowaliśmy ofertę szkoleń tematycznych,  dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szkolenia tematyczne organizowane są dla każdej z grup osób, z uwzględnieniem ich specyfiki i zagrożeń, na które są szczególnie narażone. Prowadzimy szkolenia m.in. dla seniorów, szkół nauki jazdy, grup harcerskich lub szkolnych, i innych.

Istnieje ponadto możliwość dostosowania programu szkolenia z pierwszej pomocy dla służb: Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Straży Miejskiej, Służy Więziennej.

Organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy na indywidualne potrzeby w Nowym Sączu, ale także w innych rejonach Polski. Podczas zajęć skupiamy się głównie na najpoważniejszych stanach zagrożenia życia. W każdej z omawianych sytuacji przeprowadzamy ćwiczenia teoretyczne.

Zakres tematyczny szkolenia z pierwszej pomocy ustalany jest każdorazowo z Klientem.

Zakres szkolenia: zakres podstawowy + indywidualny program dostosowany do potrzeb szkoleniowych danej grupy docelowej.

Zakres podstawowy szkolenia obejmuje:

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • łańcuch ratunkowy
 • bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy (ocena stanu poszkodowanego, ocena przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, ocena oddechu, ocena krążenia, wywiad z poszkodowanym, wezwanie pomocy, pozycja bezpieczna)
 • rany i obrażenia ciała (zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran, krwotok z nosa, mechanizmy urazu, obrażenia poszczególnych części ciała, znaczenie czasu w urazach, oparzenia, porażenie prądem)
 • Stany nagłe zagrożenia życia – (omdlenie, zawał serca, udar mózgu, napad drgawek, astma oskrzelowa, cukrzyca, zatrucia, wstrząs, zadławienie)
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa – postępowanie z osobą nieoddychającą, ćwiczenia z użyciem AED/fantom dorosły/dziecko

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Niebezpieczne sytuacje i wypadki mogą wydarzyć się każdemu i wszędzie – w domu, w pracy, w trakcie urlopu, podczas podróży, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Szybkie podjęcie poprawnej akcji ratunkowej to zwiększenie szans na uratowanie poszkodowanego lub zapobiegnięcie komplikacjom zdrowotnym. Aby udzielenie pierwszej pomocy przebiegało  w sposób prawidłowy, trzeba określone czynności mieć wyćwiczone i posiadać pewien zakres podstawowej wiedzy.

Wychodząc z tego założenia, przygotowaliśmy ofertę szkoleń tematycznych,  dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szkolenia tematyczne organizowane są dla każdej z grup osób, z uwzględnieniem ich specyfiki i

Niebezpieczne sytuacje i wypadki mogą wydarzyć się każdemu i wszędzie – w domu, w pracy, w trakcie urlopu, podczas podróży, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Szybkie podjęcie poprawnej akcji ratunkowej to zwiększenie szans na uratowanie poszkodowanego lub zapobiegnięcie komplikacjom zdrowotnym. Aby udzielenie pierwszej pomocy przebiegało  w sposób prawidłowy, trzeba określone czynności mieć wyćwiczone i posiadać pewien zakres podstawowej wiedzy.

Wychodząc z tego założenia, przygotowaliśmy ofertę szkoleń tematycznych,  dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szkolenia tematyczne organizowane są dla każdej z grup osób, z uwzględnieniem ich specyfiki i zagrożeń, na które są szczególnie narażone. Prowadzimy szkolenia m.in. dla seniorów, szkół nauki jazdy, grup harcerskich lub szkolnych, i innych.

Istnieje ponadto możliwość dostosowania programu szkolenia z pierwszej pomocy dla służb: Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Straży Miejskiej, Służy Więziennej.

Organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy na indywidualne potrzeby w Nowym Sączu, ale także w innych rejonach Polski. Podczas zajęć skupiamy się głównie na najpoważniejszych stanach zagrożenia życia. W każdej z omawianych sytuacji przeprowadzamy ćwiczenia teoretyczne.

Zakres tematyczny szkolenia z pierwszej pomocy ustalany jest każdorazowo z Klientem.

Zakres szkolenia: zakres podstawowy + indywidualny program dostosowany do potrzeb szkoleniowych danej grupy docelowej.

Zakres podstawowy szkolenia obejmuje:

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • łańcuch ratunkowy
 • bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy (ocena stanu poszkodowanego, ocena przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, ocena oddechu, ocena krążenia, wywiad z poszkodowanym, wezwanie pomocy, pozycja bezpieczna)
 • rany i obrażenia ciała (zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran, krwotok z nosa, mechanizmy urazu, obrażenia poszczególnych części ciała, znaczenie czasu w urazach, oparzenia, porażenie prądem)
 • Stany nagłe zagrożenia życia – (omdlenie, zawał serca, udar mózgu, napad drgawek, astma oskrzelowa, cukrzyca, zatrucia, wstrząs, zadławienie)
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa – postępowanie z osobą nieoddychającą, ćwiczenia z użyciem AED/fantom dorosły/dziecko
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt