Obsługa płacowa
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie outsourcingu płac.
Obsługa płacowa

W dobie nieustannie zmieniających się regulacji prawnych oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie outsourcingu płac w Nowym Sączu, zgodną z aktualnymi zmianami w regulacjach prawnych, niezależnie od branży i liczby pracowników. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za naliczanie wynagrodzeń na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  gwarantując jednocześnie poufność, bezpieczeństwo i fachową opiekę specjalistów.

Oferta naszego biura w Nowym Sączu zawiera w szczególności:

 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,
 • sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS wraz z obowiązującymi załącznikami i przelewami na drukach dopuszczonych przez ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego PIT-4R, rozliczenia roczne pracowników PIT-11 i PIT-40,
 • wypełnianie formularzy Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Obsługę programu Płatnik oraz e-PFRON wraz z naliczaniem i wysyłaniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w imieniu zakładu pracy lub indywidualnych pracowników

Oprócz powyższego zapewniamy stałe doradztwo w sprawach pracowniczych i wspieramy klientów przy wyborze odpowiedniego systemu zarządzania płacami.

Zakres świadczonych usług z zakresu obsługi płacowej w Nowym Sączu każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb  indywidualnego przedsiębiorstwa, w uzgodnieniu z Klientem. Oferujemy bogatą ofertę usług dla firm zatrudniających zarówno niewielkie, jak i duże zespoły pracowników.

Nasze biuro w Nowym Sączu pomaga nie tylko w realizacji zadań dotyczących obsługi kadrowej i płacowej przedsiębiorstwa, ale również świadczy inne kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy usługi, a w szczególności usługi księgowe, usługi BHP, doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doradztwo podatkowe.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu przygotowania indywidualnej oferty.

W

W dobie nieustannie zmieniających się regulacji prawnych oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie outsourcingu płac w Nowym Sączu, zgodną z aktualnymi zmianami w regulacjach prawnych, niezależnie od branży i liczby pracowników. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za naliczanie wynagrodzeń na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  gwarantując jednocześnie poufność, bezpieczeństwo i fachową opiekę specjalistów.

Oferta naszego biura w Nowym Sączu zawiera w szczególności:

 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,
 • sporzÄ…dzanie listy pÅ‚ac i pasków pracowniczych,
 • naliczanie wynagrodzeÅ„ chorobowych i

W dobie nieustannie zmieniających się regulacji prawnych oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie outsourcingu płac w Nowym Sączu, zgodną z aktualnymi zmianami w regulacjach prawnych, niezależnie od branży i liczby pracowników. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za naliczanie wynagrodzeń na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  gwarantując jednocześnie poufność, bezpieczeństwo i fachową opiekę specjalistów.

Oferta naszego biura w Nowym Sączu zawiera w szczególności:

 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,
 • sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS wraz z obowiązującymi załącznikami i przelewami na drukach dopuszczonych przez ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego PIT-4R, rozliczenia roczne pracowników PIT-11 i PIT-40,
 • wypełnianie formularzy Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Obsługę programu Płatnik oraz e-PFRON wraz z naliczaniem i wysyłaniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w imieniu zakładu pracy lub indywidualnych pracowników

Oprócz powyższego zapewniamy stałe doradztwo w sprawach pracowniczych i wspieramy klientów przy wyborze odpowiedniego systemu zarządzania płacami.

Zakres świadczonych usług z zakresu obsługi płacowej w Nowym Sączu każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb  indywidualnego przedsiębiorstwa, w uzgodnieniu z Klientem. Oferujemy bogatą ofertę usług dla firm zatrudniających zarówno niewielkie, jak i duże zespoły pracowników.

Nasze biuro w Nowym Sączu pomaga nie tylko w realizacji zadań dotyczących obsługi kadrowej i płacowej przedsiębiorstwa, ale również świadczy inne kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy usługi, a w szczególności usługi księgowe, usługi BHP, doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doradztwo podatkowe.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu przygotowania indywidualnej oferty.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt