Kontroler PPOŻ
Proponujemy współpracę w zakresie prowadzenia przeglądów budynków.
Kontroler PPOŻ

Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współprace w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez  specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i uwzględnia:

 1. stan porządku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych,
 2. występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe,
 3. ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych,
 4. warunki ewakuacji,
 5. stan technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
 6. drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej,
 7. zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 8. kompletność dokumentacji.

Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

Protokół zawiera pełną i szczegółową dokumentację fotograficzną.

Cena okresowego przeglądu ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji i w zależności od wielkości budynku (np. ilości klatek schodowych)


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Couldn't find end of Start Tag div in Entity, line: 1 in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współprace w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez  specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i

Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współprace w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez  specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i uwzględnia:

 1. stan porządku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych,
 2. występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe,
 3. ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych,
 4. warunki ewakuacji,
 5. stan technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
 6. drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej,
 7. zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 8. kompletność dokumentacji.

Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

Protokół zawiera pełną i szczegółową dokumentację fotograficzną.

Cena okresowego przeglądu ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji i w zależności od wielkości budynku (np. ilości klatek schodowych)

Audyt PPOŻ Stały nadzór PPOŻ w obiekcie Przeglądy okresowe PPOŻ
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt