Podstawa
Prawna
Równowaga pomiędzy własnym rozwojem społecznym a współczesnym rozwojem technologii gwarantem właściwych kompetencji pracownika służb BHP.
NASZE CERTYFIKATY

Naszą podstawą działania jest stałe i regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zdobycie wiedzy na najwyższym możliwym poziomie to niezawodny klucz do osiągnięcia sukcesu – wyręczenia naszych Klientów z ustawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż osiągnięcie sukcesu w każdej branży jest uzależnione od ciągłego poszerzania swoich kompetencji. To one stanowią podstawę świadczenia usług BHP w Nowym Sączu na wysokim poziomie. Stawiamy na doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Nie zamykamy się jednak na zdobywanie nowych kwalifikacji. Mamy świadomość, że istotny  jest ciągły rozwój, dlatego dbamy o regularne podnoszenie kwalifikacji i uzyskiwanie coraz to nowych kompetencji, które pozwalają nam i naszym pracownikom w jeszcze większym stopniu spełnić oczekiwania naszych Klientów.

Potwierdzeniem naszych kwalifikacji są zaświadczenia, certyfikaty oraz świadectwa, których stale powiększającą się listę przedstawiamy poniżej.

 

Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia „Zagrożenie czynnikami chemicznymi”
17.05.2016
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia „Zagrożenie czynnikami chemicznymi”
17.05.2016
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia „Zagrożenie czynnikami chemicznymi”
17.05.2016
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia „Project Manager”
13.12.2010
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia „Project Manager”
13.12.2010
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia „Project Manager”
13.12.2010
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia PPP w stanach zagrożenia życia
04.06.2016
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia PPP w stanach zagrożenia życia
04.06.2016
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia PPP w stanach zagrożenia życia
04.06.2016
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych w zakresie Ochrona środowiska przyrodniczego
3.09.2001
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych w zakresie Ochrona środowiska przyrodniczego
3.09.2001
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych w zakresie Ochrona środowiska przyrodniczego
3.09.2001
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia „Ocena ryzyka zawodowego”
27.04.2016
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia „Ocena ryzyka zawodowego”
27.04.2016
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia „Ocena ryzyka zawodowego”
27.04.2016
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
pierwszej pomocy z tytułem ratownika
08.06.2017
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
pierwszej pomocy z tytułem ratownika
08.06.2017
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
pierwszej pomocy z tytułem ratownika
08.06.2017
Certyfikat Auditor wewnętrzny
Auditor wewnętrzny systemów GMP GHP HACCP
17.02.2017
Certyfikat Auditor wewnętrzny
Auditor wewnętrzny systemów GMP GHP HACCP
17.02.2017
Certyfikat Auditor wewnętrzny
Auditor wewnętrzny systemów GMP GHP HACCP
17.02.2017
Certyfikat Auditor HACCP GMP GHP
Auditor HACCP GMP GHP
17-02-2017
Certyfikat Auditor HACCP GMP GHP
Auditor HACCP GMP GHP
17-02-2017
Certyfikat Auditor HACCP GMP GHP
Auditor HACCP GMP GHP
17-02-2017
Certyfikat ukończenia kursu
instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej
05-02-2017
Certyfikat ukończenia kursu
instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej
05-02-2017
Certyfikat ukończenia kursu
instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej
05-02-2017
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia inspektorów ochrony pożarowej
03-11-2016
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia inspektorów ochrony pożarowej
03-11-2016
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia inspektorów ochrony pożarowej
03-11-2016
Zaświadzczenie
o ukończeniu Kursu Podstawowego DDD
15-11-2016
Zaświadzczenie
o ukończeniu Kursu Podstawowego DDD
15-11-2016
Zaświadzczenie
o ukończeniu Kursu Podstawowego DDD
15-11-2016
Świadectwo ukończenia
kursu podstawowego z zakresu DDD
07-04-2016
Świadectwo ukończenia
kursu podstawowego z zakresu DDD
07-04-2016
Świadectwo ukończenia
kursu podstawowego z zakresu DDD
07-04-2016
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Studia w zakresie: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
18-07-2016
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Studia w zakresie: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
18-07-2016
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Studia w zakresie: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
18-07-2016
Zaświadczenie ukończenie szkolenia
Ergonomia stanowisk pracy
20.09.2016
Zaświadczenie ukończenie szkolenia
Ergonomia stanowisk pracy
20.09.2016
Zaświadczenie ukończenie szkolenia
Ergonomia stanowisk pracy
20.09.2016
Certyfikat Audytor wewnętrzny
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP
16.04.2016
Certyfikat Audytor wewnętrzny
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP
16.04.2016
Certyfikat Audytor wewnętrzny
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP
16.04.2016
Certyfikat Auditor wewnętrzny
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania
17-04-2008
Certyfikat Auditor wewnętrzny
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania
17-04-2008
Certyfikat Auditor wewnętrzny
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania
17-04-2008
Potrzebujesz porady?
Jeśli potrzebujesz porady z zakresu działalności naszej firmy czyli BHP, HACCP, PPOŻ, obsługi kadrowo-płacowej czy też rachunkowej lub wsparcia informatycznego to skontaktuj się z nami – nasi wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści udzielą Ci fachowej pomocy w każdej sprawie.
Kontakt