Podstawowe wymogi BHP w placówce oświatowej
Podstawowe wymogi BHP w placówce oświatowej
 1. Profesjonalny przegląd placówki – zakładu pracy, identyfikacja wszystkich zagrożeń (ok. 50% – to nieprawidłowości i usterki bezinwestycyjne, niewymagające dodatkowych środków finansowych). Sporządzenie stosownego raportu (diagnozy), jako bazy przyszłych poczynań, zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 2. Analiza wypadkowości za 3 lata wstecz (czy stosowano zalecenia powypadkowe jako jedno z podstawowych narzędzi w ramach profilaktyki).
 3. Przeprowadzenie ukierunkowanych, obowiązkowych szkoleń okresowych w zakresie BHP dla wszystkich pracowników, na których w sposób autentyczny poruszane są problemy dotyczące pracowników oświaty, dzieci i młodzieży, związane z ich własnym bezpieczeństwem.
 4. Profilaktyczne badania lekarskie, przestrzeganie zaleceń oraz przeciwwskazań lekarskich na stanowiskach pracy, skierowanie musi zawierać informację o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
 5. Sporządzenie kart, dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wdrożenie oceny ryzyka zawodowego (jedno z podstawowych systemowych rozwiązań poprawiających stan bhp w placówce oświatowej).
 6. Po zrealizowaniu ww. działań i czynności oraz po osiągnięciu zadowalającego poziomu pod względem bezpieczeństwa, następuje bieżąca obsługa placówki – zakładu pracy pod względem bhp – służba bhp zaczyna właściwie funkcjonować, podejmuje działania zmierzające do utrzymania tego poziomu, zarządzanie bezpieczeństwem w placówce staje się faktem.

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241
 1. Profesjonalny przeglÄ…d placówki – zakÅ‚adu pracy, identyfikacja wszystkich zagrożeÅ„ (ok. 50% – to nieprawidÅ‚owoÅ›ci i usterki bezinwestycyjne, niewymagajÄ…ce dodatkowych Å›rodków finansowych). SporzÄ…dzenie stosownego raportu (diagnozy), jako bazy przyszÅ‚ych poczynaÅ„, zmierzajÄ…cych do poprawy poziomu bezpieczeÅ„stwa w zakÅ‚adzie pracy.
 2. Analiza wypadkowości za 3 lata wstecz (czy stosowano zalecenia powypadkowe jako jedno z podstawowych narzędzi w ramach profilaktyki).
 3. Przeprowadzenie ukierunkowanych, obowiązkowych szkoleń okresowych w zakresie BHP dla wszystkich pracowników, na których w sposób autentyczny poruszane są problemy dotyczące pracowników oświaty, dzieci
 1. Profesjonalny przegląd placówki – zakładu pracy, identyfikacja wszystkich zagrożeń (ok. 50% – to nieprawidłowości i usterki bezinwestycyjne, niewymagające dodatkowych środków finansowych). Sporządzenie stosownego raportu (diagnozy), jako bazy przyszłych poczynań, zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 2. Analiza wypadkowości za 3 lata wstecz (czy stosowano zalecenia powypadkowe jako jedno z podstawowych narzędzi w ramach profilaktyki).
 3. Przeprowadzenie ukierunkowanych, obowiązkowych szkoleń okresowych w zakresie BHP dla wszystkich pracowników, na których w sposób autentyczny poruszane są problemy dotyczące pracowników oświaty, dzieci i młodzieży, związane z ich własnym bezpieczeństwem.
 4. Profilaktyczne badania lekarskie, przestrzeganie zaleceń oraz przeciwwskazań lekarskich na stanowiskach pracy, skierowanie musi zawierać informację o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
 5. Sporządzenie kart, dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wdrożenie oceny ryzyka zawodowego (jedno z podstawowych systemowych rozwiązań poprawiających stan bhp w placówce oświatowej).
 6. Po zrealizowaniu ww. działań i czynności oraz po osiągnięciu zadowalającego poziomu pod względem bezpieczeństwa, następuje bieżąca obsługa placówki – zakładu pracy pod względem bhp – służba bhp zaczyna właściwie funkcjonować, podejmuje działania zmierzające do utrzymania tego poziomu, zarządzanie bezpieczeństwem w placówce staje się faktem.
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt