Kryteria oceny pracy dyrektora
Kryteria oceny pracy dyrektora

Obszar – Sprawowanie opieki nad uczniami/ wychowankami

Standard II Dyrektor posiada systemowe rozwiązania zapewniające opiekę uczniom/wychowankom

Wskaźniki Wymagania na ocenę dobrą Oczekiwania na ocenę wyróżniającą
Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów, wychowanków w szkole/w placówce.
 • dokonuje systematycznego przeglądu bazy pod kątem bhp oraz jej modernizacji.
 • organizuje pracę szkoły/placówki z uwzględnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu uczniów/wychowanków.
 • dba o estetyczny wygląd szkoły/placówki oraz jej otoczenia
 • prowadzi dokumentację dotyczącą wypadkowości, badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp, ppoż. i innych
 • stwarza nauczycielom warunki do uczestnictwa w kształceniu specjalistycznym w zakresie edukacji dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • promuje nauczycieli, którzy wspólnie tworzą w szkole bezpieczne środowisko nauki, zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym w przerwach feryjnych.
 • współdziała z instytucjami, organizacjami społecznymi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • zna i wdraża programy MENiS w zakresie bezpieczeństwa

Obszar

Obszar – Sprawowanie opieki nad uczniami/ wychowankami

Standard II Dyrektor posiada systemowe rozwiÄ…zania zapewniajÄ…ce opiekÄ™ uczniom/wychowankom

Wskaźniki Wymagania na ocenę dobrą Oczekiwania na ocenę wyróżniającą
Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów, wychowanków w szkole/w placówce.
 • dokonuje systematycznego przeglÄ…du bazy pod kÄ…tem bhp oraz jej modernizacji.
 • organizuje pracÄ™ szkoÅ‚y/placówki z uwzglÄ™dnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu uczniów/wychowanków.
 • dba o estetyczny

Obszar – Sprawowanie opieki nad uczniami/ wychowankami

Standard II Dyrektor posiada systemowe rozwiązania zapewniające opiekę uczniom/wychowankom

Wskaźniki Wymagania na ocenę dobrą Oczekiwania na ocenę wyróżniającą
Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów, wychowanków w szkole/w placówce.
 • dokonuje systematycznego przeglądu bazy pod kątem bhp oraz jej modernizacji.
 • organizuje pracę szkoły/placówki z uwzględnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu uczniów/wychowanków.
 • dba o estetyczny wygląd szkoły/placówki oraz jej otoczenia
 • prowadzi dokumentację dotyczącą wypadkowości, badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp, ppoż. i innych
 • stwarza nauczycielom warunki do uczestnictwa w kształceniu specjalistycznym w zakresie edukacji dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • promuje nauczycieli, którzy wspólnie tworzą w szkole bezpieczne środowisko nauki, zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym w przerwach feryjnych.
 • współdziała z instytucjami, organizacjami społecznymi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • zna i wdraża programy MENiS w zakresie bezpieczeństwa
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt