Ocena stref zagrożenia wybuchem
Ocena stref zagrożenia wybuchem

Pierwszym krokiem w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwwybuchowej jest identyfikacja, i właściwa klasyfikacja przestrzeni, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe (atmosfery wybuchowe).

Oferujemy dokonanie klasyfikacji przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami z tego zakresu.

Zakres prac obejmuje m.in. :

 • identyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem – określenie potencjalnych miejsc występowania atmosfer wybuchowych,
 • klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem do odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • wyznaczenie zasięgu i kształtu stref zagrożenia wybuchem,
 • opracowanie dokumentacji (część opisowa i graficzna), w tym opracowanie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem.

*Obowiązek dokonania identyfikacji i klasyfikacji przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem spoczywa na pracodawcy, na etapie projektowania na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Pierwszym krokiem w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwwybuchowej jest identyfikacja, i właściwa klasyfikacja przestrzeni, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe (atmosfery wybuchowe).

Oferujemy dokonanie klasyfikacji przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami z tego zakresu.

Zakres prac obejmuje m.in. :

 • identyfikacjÄ™ przestrzeni zagrożonych wybuchem – okreÅ›lenie potencjalnych miejsc wystÄ™powania atmosfer wybuchowych,
 • klasyfikacjÄ™ przestrzeni zagrożonych wybuchem do odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • wyznaczenie zasiÄ™gu i

Pierwszym krokiem w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwwybuchowej jest identyfikacja, i właściwa klasyfikacja przestrzeni, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe (atmosfery wybuchowe).

Oferujemy dokonanie klasyfikacji przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami z tego zakresu.

Zakres prac obejmuje m.in. :

 • identyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem – określenie potencjalnych miejsc występowania atmosfer wybuchowych,
 • klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem do odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • wyznaczenie zasięgu i kształtu stref zagrożenia wybuchem,
 • opracowanie dokumentacji (część opisowa i graficzna), w tym opracowanie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem.

*Obowiązek dokonania identyfikacji i klasyfikacji przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem spoczywa na pracodawcy, na etapie projektowania na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt