Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

W ochronie przeciwpożarowej dokumentem przedstawiającym rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne, organizacyjne i formalne dotyczące danego obiektu jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W ochronie przeciwwybuchowej podobną rolę pełni dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien bazować na wynikach oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (§ 7. ust. 1. rozporządzenia MG) oraz uwzględniać środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dokument ten powinien zawierać opis organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem (odpowiednio sklasyfikowanych), wymagane oświadczenia pracodawcy, terminy dokonywania przeglądów środków ochronnych itp.

Oferujemy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG. Przy opracowaniu uwzględnione będą taże zalecenia krajowych i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX.

Zakres prac obejmuje m.in. :

 • charakterystykę obiektów, instalacji, procesów, miejsc pracy, w których może powstawać atmosfera wybuchowa,
 • charakterystykę stosowanych substancji palnych, ich właściwości fizycznych i chemicznych,
 • opracowanie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem,
 • opis metodyki i wyników przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu,
 • opis technicznych i organizacyjnych środków ochronnych, w tym środków przewidzianych dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy,
 • określenie zasad koordynacji stosowania ww. środków ochronnych, celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania,
 • określenie terminów dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych.

W

W ochronie przeciwpożarowej dokumentem przedstawiającym rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne, organizacyjne i formalne dotyczące danego obiektu jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W ochronie przeciwwybuchowej podobną rolę pełni dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien bazować na wynikach oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (§ 7. ust. 1. rozporządzenia MG) oraz uwzględniać środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dokument ten powinien zawierać opis organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem (odpowiednio sklasyfikowanych),

W ochronie przeciwpożarowej dokumentem przedstawiającym rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne, organizacyjne i formalne dotyczące danego obiektu jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W ochronie przeciwwybuchowej podobną rolę pełni dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien bazować na wynikach oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (§ 7. ust. 1. rozporządzenia MG) oraz uwzględniać środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dokument ten powinien zawierać opis organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem (odpowiednio sklasyfikowanych), wymagane oświadczenia pracodawcy, terminy dokonywania przeglądów środków ochronnych itp.

Oferujemy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG. Przy opracowaniu uwzględnione będą taże zalecenia krajowych i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX.

Zakres prac obejmuje m.in. :

 • charakterystykę obiektów, instalacji, procesów, miejsc pracy, w których może powstawać atmosfera wybuchowa,
 • charakterystykę stosowanych substancji palnych, ich właściwości fizycznych i chemicznych,
 • opracowanie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem,
 • opis metodyki i wyników przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu,
 • opis technicznych i organizacyjnych środków ochronnych, w tym środków przewidzianych dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy,
 • określenie zasad koordynacji stosowania ww. środków ochronnych, celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania,
 • określenie terminów dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych.
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt