Szkolenie z zakresu ewakuacji budynku
Szkolenie z zakresu ewakuacji budynku

Doradzamy, wspieramy w organizacji, a następnie nadzorujemy przeprowadzenie próbnej ewakuacji – praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wdrożenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji całości personelu i osób postronnych z obiektu.

Brak ćwiczeń oznacza brak przygotowania do zapewnienia sprawnej ewakuacji z budynku. Brak sprawnej ewakuacji oznacza potencjalnie ofiary śmiertelne. Tylko sprawna i bezpieczna ewakuacja, właściwe zorganizowana i skoordynowana pozwoli na ewakuację pracowników i osób postronnych z budynku do strefy bezpiecznej. Weryfikacja ilości osób ewakuowanych oraz wytypowanie osób zaginionych pozwoli na szybsze przekazanie informacji do służb ratowniczych i wdrożenie działań poszukiwawczych. Szybsze działanie służb ratowniczych – większe szanse na przeżycie nas samych.

KIEDY „PRÓBNA EWAKUACJA” MOŻE ZAMIENIĆ SIĘ W PRAWDZIWĄ SYTUACJĘ ZAGROŻENIA?

 • ZAGROŻENIA BOMBOWE – ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE
 • UZBROJONY TERRORYSTA / SZALENIEC W BUDYNKU
 • ZAGROŻENIE POŻAROWE – WYBUCH GAZU
Lp. Rodzaj obiektu Częstotliwość
1. Obiekty, w których przebywa co najmniej 50 osób będących jego stałymi użytkownikami (biurowce, zakłady pracy) Co najmniej raz na dwa lata
2. Obiekty, w których dochodzi co cyklicznej zmiany grup użytkowników liczących > 50 osób (np. przedszkola, szkoły, internaty, domy studenckie) Co najmniej raz na rok, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników

PRÓBNE EWAKUACJE SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, DOMÓW OPIEKI

Należy pamiętać, iż w przypadku organizacji praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji w obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się (np. przedszkola, szpitale, domy opieki) istnieje obowiązek:

 1. Pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP o terminie planowanej ewakuacji na co najmniej 7 dni przed (dotyczy każdego rodzaju obiektu),
 2. Uzgodnienia zakresu ewakuacji z Komendantem Powiatowym (Miejskim) PSP właściwym dla lokalizacji ewakuowanego obiektu.

OTO JAK WYGLĄDA PROFESJONALNA POMOC Z NASZEJ STRONY.

 • Zaczynamy od wizji lokalnej i konsultacji z użytkownikami budynku
 • Przedstawiamy scenariusz ćwiczeń
 • Prowadzimy szkolenie dla osób wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji
 • Przygotujemy wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia próbnej ewakuacji do Komendanta Miejskiego PSP
 • Urealnimy ćwiczenia: sztuczny dym, aktywacja systemów bezpieczeństwa, pozoranci
 • Nadzorujemy przebieg ewakuacji, analizujemy jej przebieg, aby następnie wskazać na mocne i słabe strony jej realizacji. Maksymalizujemy włożony wysiłek – właściwe wnioski to kluczowy punkt naszych ćwiczeń.

PRÓBNA EWAKUACJA BUDYNKU – CEL PROCEDURY

Procedura ma za zadania zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji (prewencyjnej lub interwencyjnej) pracowników oraz osób postronnych znajdujących się na terenie określonej placówki w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia bądź życia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEJ EWAKUACJI

 • Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń przełożonych i osób prowadzących ewakuację.
 • Osoby wytypowane do działań zabezpieczających ewakuację powinny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań (tzw. FIRE MARSHALLS).
 • Wszystkie osoby opuszczające budynek powinny pozostawić rzeczy osobiste, wziąć należy jedynie tel. komórkowy, dokumenty i leki a następnie przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z planem ewakuacyjnym.
 • Nie należy zamykać pomieszczeń na klucz. Opuszczając pomieszczenie drzwi należy zamknąć a klucz do nich włożyć w drzwi od strony zewnętrznej.
 • Wyznaczeni pracownicy (np. służba ochrony obiektu) wyprowadzają klientów z obiektu, pracownicy zbierają się w wyznaczonym miejscu oznaczonym jako „MIEJSCE ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” , tam następuje sprawdzenie list obecności.
 • Na „MIEJSCU ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” osoby ewakuowane pozostają do chwili otrzymania informacji o możliwości powrotu do obiektu, bądź innych dyspozycji.

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Doradzamy, wspieramy w organizacji, a następnie nadzorujemy przeprowadzenie próbnej ewakuacji – praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wdrożenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji całości personelu i osób postronnych z obiektu.

Brak ćwiczeń oznacza brak przygotowania do zapewnienia sprawnej ewakuacji z budynku. Brak sprawnej ewakuacji oznacza potencjalnie ofiary śmiertelne. Tylko sprawna i bezpieczna ewakuacja, właściwe zorganizowana i skoordynowana pozwoli na ewakuację pracowników i osób postronnych z budynku do strefy bezpiecznej. Weryfikacja

Doradzamy, wspieramy w organizacji, a następnie nadzorujemy przeprowadzenie próbnej ewakuacji – praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wdrożenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji całości personelu i osób postronnych z obiektu.

Brak ćwiczeń oznacza brak przygotowania do zapewnienia sprawnej ewakuacji z budynku. Brak sprawnej ewakuacji oznacza potencjalnie ofiary śmiertelne. Tylko sprawna i bezpieczna ewakuacja, właściwe zorganizowana i skoordynowana pozwoli na ewakuację pracowników i osób postronnych z budynku do strefy bezpiecznej. Weryfikacja ilości osób ewakuowanych oraz wytypowanie osób zaginionych pozwoli na szybsze przekazanie informacji do służb ratowniczych i wdrożenie działań poszukiwawczych. Szybsze działanie służb ratowniczych – większe szanse na przeżycie nas samych.

KIEDY „PRÓBNA EWAKUACJA” MOŻE ZAMIENIĆ SIĘ W PRAWDZIWĄ SYTUACJĘ ZAGROŻENIA?

 • ZAGROŻENIA BOMBOWE – ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE
 • UZBROJONY TERRORYSTA / SZALENIEC W BUDYNKU
 • ZAGROŻENIE POŻAROWE – WYBUCH GAZU
Lp. Rodzaj obiektu Częstotliwość
1. Obiekty, w których przebywa co najmniej 50 osób będących jego stałymi użytkownikami (biurowce, zakłady pracy) Co najmniej raz na dwa lata
2. Obiekty, w których dochodzi co cyklicznej zmiany grup użytkowników liczących > 50 osób (np. przedszkola, szkoły, internaty, domy studenckie) Co najmniej raz na rok, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników

PRÓBNE EWAKUACJE SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, DOMÓW OPIEKI

Należy pamiętać, iż w przypadku organizacji praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji w obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się (np. przedszkola, szpitale, domy opieki) istnieje obowiązek:

 1. Pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP o terminie planowanej ewakuacji na co najmniej 7 dni przed (dotyczy każdego rodzaju obiektu),
 2. Uzgodnienia zakresu ewakuacji z Komendantem Powiatowym (Miejskim) PSP właściwym dla lokalizacji ewakuowanego obiektu.

OTO JAK WYGLĄDA PROFESJONALNA POMOC Z NASZEJ STRONY.

 • Zaczynamy od wizji lokalnej i konsultacji z użytkownikami budynku
 • Przedstawiamy scenariusz ćwiczeń
 • Prowadzimy szkolenie dla osób wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji
 • Przygotujemy wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia próbnej ewakuacji do Komendanta Miejskiego PSP
 • Urealnimy ćwiczenia: sztuczny dym, aktywacja systemów bezpieczeństwa, pozoranci
 • Nadzorujemy przebieg ewakuacji, analizujemy jej przebieg, aby następnie wskazać na mocne i słabe strony jej realizacji. Maksymalizujemy włożony wysiłek – właściwe wnioski to kluczowy punkt naszych ćwiczeń.

PRÓBNA EWAKUACJA BUDYNKU – CEL PROCEDURY

Procedura ma za zadania zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji (prewencyjnej lub interwencyjnej) pracowników oraz osób postronnych znajdujących się na terenie określonej placówki w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia bądź życia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEJ EWAKUACJI

 • Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń przełożonych i osób prowadzących ewakuację.
 • Osoby wytypowane do działań zabezpieczających ewakuację powinny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań (tzw. FIRE MARSHALLS).
 • Wszystkie osoby opuszczające budynek powinny pozostawić rzeczy osobiste, wziąć należy jedynie tel. komórkowy, dokumenty i leki a następnie przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z planem ewakuacyjnym.
 • Nie należy zamykać pomieszczeń na klucz. Opuszczając pomieszczenie drzwi należy zamknąć a klucz do nich włożyć w drzwi od strony zewnętrznej.
 • Wyznaczeni pracownicy (np. służba ochrony obiektu) wyprowadzają klientów z obiektu, pracownicy zbierają się w wyznaczonym miejscu oznaczonym jako „MIEJSCE ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” , tam następuje sprawdzenie list obecności.
 • Na „MIEJSCU ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” osoby ewakuowane pozostają do chwili otrzymania informacji o możliwości powrotu do obiektu, bądź innych dyspozycji.
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt