Szkolenia okresowe PPOŻ
Szkolenia okresowe PPOŻ

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek występienia pożaru.

TEMATYKA SZKOLENIA – CZĘŚĆ TEORETYCZNE

 • zagrożenie pożarowe
 • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
 • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • pomoc poszkodowanym w pożarach

TEMATYKA SZKOLENIA – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Ćwiczenia ewakuacyjne
 • Ćwiczenia z posługiwania sie hydrantami wewnętrznymi oraz gaśnicami

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na trzy godziny. W miejscach pracy w których występują szczególne zagrożenia wybuchem czas trwania zostanie dopasowany do potrzeb zakładu.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek występienia pożaru.

TEMATYKA SZKOLENIA – CZĘŚĆ TEORETYCZNE

 • zagrożenie pożarowe
 • zapoznanie z instrukcjÄ… pożarowÄ… obiektu
 • rozmieszczenie sprzÄ™tu pożarowego w obiekcie
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • obsÅ‚uga podrÄ™cznego sprzÄ™tu gaÅ›niczego
 • pomoc poszkodowanym w pożarach

TEMATYKA SZKOLENIA – CZĘŚĆ

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek występienia pożaru.

TEMATYKA SZKOLENIA – CZĘŚĆ TEORETYCZNE

 • zagrożenie pożarowe
 • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
 • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • pomoc poszkodowanym w pożarach

TEMATYKA SZKOLENIA – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Ćwiczenia ewakuacyjne
 • Ćwiczenia z posługiwania sie hydrantami wewnętrznymi oraz gaśnicami

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na trzy godziny. W miejscach pracy w których występują szczególne zagrożenia wybuchem czas trwania zostanie dopasowany do potrzeb zakładu.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt