Kurtyny przeciwpożarowe
Kurtyny przeciwpożarowe

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie bram przeciwpożarowych, należy poddawać bramy okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.
Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania bramy,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy krawędziami skrzydeł a ościeżnicą,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.
 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 • regulacja samozamykaczy,
 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
 • sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

DORADZTWO I MONTAŻ KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH

Oferujemy doradztwo, sprzedaż i montaż kurtyn przeciwpożarowych. Wymiarujemy otwory w murze i dostosowujemy najlepsze rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. Do montażu i obróbki kurtyn używamy materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia, o klasie odpornościowej równej lub wyższej niż montowane kurtyny.

Zalety kurtyn przeciwpożarowych:

 • zamknięcie przeciwpożarowe otworów w ścianach oddzielenia pożarowego,
 • podział dużych przestrzeni na strefy pożarowe,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe fasad,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe otworów dużych i bardzo dużych, których ochrona za pomocą tradycyjnych rozwiązań jest technicznie niemożliwa lub nieopłacalna,
 • zachowanie funkcjonalności obiektów przy zachowaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpożarowej.

Kładziemy duży nacisk na estetykę wykonywanych przez nas prac.

PRZEGLĄD I KONSERWACJA KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kurtyn przeciwpożarowych, należy poddawać kurtyny okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.

Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania kurtyny,
 • sprawdzenie szczelin przy rozwiniętej kurtynie,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, topików itp. ,
 • sprawdzenie prowadnic,
 • sprawdzenie mechanizmu ręcznego lub automatycznego,
 • sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

Aby

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie bram przeciwpożarowych, należy poddawać bramy okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.
Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania bramy,
 • sprawdzenie szczeliny pomiÄ™dzy posadzkÄ… a skrzydÅ‚em,
 • sprawdzenie szczeliny pomiÄ™dzy krawÄ™dziami skrzydeÅ‚ a oÅ›cieżnicÄ…,
 • sprawdzenie powÅ‚oki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.
 • sprawdzenie stanu uszczelki pÄ™czniejÄ…cej,
 • regulacja samozamykaczy,
 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
 • sporzÄ…dzenie protokoÅ‚u

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie bram przeciwpożarowych, należy poddawać bramy okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.
Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania bramy,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy krawędziami skrzydeł a ościeżnicą,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.
 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 • regulacja samozamykaczy,
 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
 • sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

DORADZTWO I MONTAŻ KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH

Oferujemy doradztwo, sprzedaż i montaż kurtyn przeciwpożarowych. Wymiarujemy otwory w murze i dostosowujemy najlepsze rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. Do montażu i obróbki kurtyn używamy materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia, o klasie odpornościowej równej lub wyższej niż montowane kurtyny.

Zalety kurtyn przeciwpożarowych:

 • zamknięcie przeciwpożarowe otworów w ścianach oddzielenia pożarowego,
 • podział dużych przestrzeni na strefy pożarowe,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe fasad,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe otworów dużych i bardzo dużych, których ochrona za pomocą tradycyjnych rozwiązań jest technicznie niemożliwa lub nieopłacalna,
 • zachowanie funkcjonalności obiektów przy zachowaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpożarowej.

Kładziemy duży nacisk na estetykę wykonywanych przez nas prac.

PRZEGLĄD I KONSERWACJA KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kurtyn przeciwpożarowych, należy poddawać kurtyny okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.

Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania kurtyny,
 • sprawdzenie szczelin przy rozwiniętej kurtynie,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, topików itp. ,
 • sprawdzenie prowadnic,
 • sprawdzenie mechanizmu ręcznego lub automatycznego,
 • sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt