Drzwi przeciwpożarowe
Drzwi przeciwpożarowe

Nasza firma oferuje doradztwo, sprzedaż, dostawę i montaż oraz przegląd techniczny drzwi przeciwpożarowych. Montujemy drzwi zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, w różnych klasach odporności ogniowej. Do klasy odporności ogniowej zaliczamy dwa lub trzy główne kryteria (EI lub REI) oraz czas, w którym materiał zachowuje dane właściwości. W naszej ofercie znajdują się drzwi od EI30 do REI 120, gdzie:

 • R – nośność ogniowa,
 • E – szczelność ogniowa,
 • I – izolacyjność ogniowa
 • 30, 60, 90, 120 – ilość minut wytrzymałości.

Dodatkowo są kryteria uzupełniające: W – przepuszczalność promieniowania, M – odporność mechaniczna, C – samozamykalność, S – ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu.

DORADZTWO I MONTAŻ DRZWI  PRZECIWPOŻAROWYCH

Udzielamy doradztwa jakie drzwi i gdzie należy zamontować. Wymiarujemy otwory w murze i dostosowujemy najlepsze rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. Drzwi oferujemy w klasach odporności ogniowej od EI 30 do REI 120. Do montażu i obróbki drzwi używamy materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia, o klasie odpornościowej równej lub wyższej niż montowane drzwi.

Oprócz klasy odporności ogniowej, nasi klienci mają do wyboru typ drzwi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), rodzaj przeszklenia (pełne – bez przeszklenia, przeszklone w połowie, przeszklone całe, z małym przeszkleniem), kolor (dostępne różne kolory RAL), wzór i materiał z jakiego są wykonane (stal, aluminium, drewno). Kładziemy duży nacisk na estetykę wykonywanych przez nas prac.

PRZEGLĄD I KONSERWACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi przeciwpożarowych, należy poddawać drzwi okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.
Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania drzwi,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.,
 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 • regulacja samozamykaczy,
 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
 • sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

Nasza

Nasza firma oferuje doradztwo, sprzedaż, dostawę i montaż oraz przegląd techniczny drzwi przeciwpożarowych. Montujemy drzwi zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, w różnych klasach odporności ogniowej. Do klasy odporności ogniowej zaliczamy dwa lub trzy główne kryteria (EI lub REI) oraz czas, w którym materiał zachowuje dane właściwości. W naszej ofercie znajdują się drzwi od EI30 do REI 120, gdzie:

 • R – noÅ›ność ogniowa,
 • E – szczelność ogniowa,
 • I – izolacyjność ogniowa
 • 30, 60, 90, 120 – ilość minut wytrzymaÅ‚oÅ›ci.

Dodatkowo są kryteria uzupełniające: W – przepuszczalność promieniowania, M – odporność mechaniczna, C – samozamykalność, S –

Nasza firma oferuje doradztwo, sprzedaż, dostawę i montaż oraz przegląd techniczny drzwi przeciwpożarowych. Montujemy drzwi zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, w różnych klasach odporności ogniowej. Do klasy odporności ogniowej zaliczamy dwa lub trzy główne kryteria (EI lub REI) oraz czas, w którym materiał zachowuje dane właściwości. W naszej ofercie znajdują się drzwi od EI30 do REI 120, gdzie:

 • R – nośność ogniowa,
 • E – szczelność ogniowa,
 • I – izolacyjność ogniowa
 • 30, 60, 90, 120 – ilość minut wytrzymałości.

Dodatkowo są kryteria uzupełniające: W – przepuszczalność promieniowania, M – odporność mechaniczna, C – samozamykalność, S – ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu.

DORADZTWO I MONTAŻ DRZWI  PRZECIWPOŻAROWYCH

Udzielamy doradztwa jakie drzwi i gdzie należy zamontować. Wymiarujemy otwory w murze i dostosowujemy najlepsze rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. Drzwi oferujemy w klasach odporności ogniowej od EI 30 do REI 120. Do montażu i obróbki drzwi używamy materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia, o klasie odpornościowej równej lub wyższej niż montowane drzwi.

Oprócz klasy odporności ogniowej, nasi klienci mają do wyboru typ drzwi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), rodzaj przeszklenia (pełne – bez przeszklenia, przeszklone w połowie, przeszklone całe, z małym przeszkleniem), kolor (dostępne różne kolory RAL), wzór i materiał z jakiego są wykonane (stal, aluminium, drewno). Kładziemy duży nacisk na estetykę wykonywanych przez nas prac.

PRZEGLĄD I KONSERWACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi przeciwpożarowych, należy poddawać drzwi okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.
Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania drzwi,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.,
 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 • regulacja samozamykaczy,
 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
 • sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt