Stały nadzór PPOŻ w obiekcie
Stały nadzór PPOŻ w obiekcie

W ramach naszych usług przeciwpożarowych, oferujmy stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie, pełniony przez inspektora PPOŻ. Od chwili zawarcia umowy, nasza firma przejmuje pełnię obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji PPOŻ, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W skład nadzoru wchodzi:

 • cykliczna kontrola obiektu;
 • przegląd gaśnic i badanie hydrantów;
 •  prowadzenie szkoleń PPOŻ;
 • prowadzenie próbnych ewakuacji;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizacja;
 • opracowanie planów i procedur ewakuacji;
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

W

W ramach naszych usług przeciwpożarowych, oferujmy stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie, pełniony przez inspektora PPOŻ. Od chwili zawarcia umowy, nasza firma przejmuje pełnię obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji PPOŻ, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W skład nadzoru wchodzi:

 • cykliczna kontrola obiektu;
 • przeglÄ…d gaÅ›nic i badanie hydrantów;
 •  prowadzenie szkoleÅ„ PPOÅ»;
 • prowadzenie próbnych ewakuacji;
 • prowadzenie peÅ‚nej dokumentacji ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowanie instrukcji bezpieczeÅ„stwa pożarowego oraz jej

W ramach naszych usług przeciwpożarowych, oferujmy stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie, pełniony przez inspektora PPOŻ. Od chwili zawarcia umowy, nasza firma przejmuje pełnię obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji PPOŻ, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W skład nadzoru wchodzi:

 • cykliczna kontrola obiektu;
 • przegląd gaśnic i badanie hydrantów;
 •  prowadzenie szkoleń PPOŻ;
 • prowadzenie próbnych ewakuacji;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizacja;
 • opracowanie planów i procedur ewakuacji;
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt