Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych
Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych półsztywnych i płaskoskładanych (Φ25, Φ33, Φ52) zgodnie z Polskimi Normami. Badanie wykonujemy bezpośrednio u klienta lub w naszym zakładzie w Ostrołęce(po wcześniejszym ustaleniu terminu). Na czas wykonywania badania zapewniamy ciągłość ochrony obiektu, polegającej na pozostawieniu naszych węży zastępczych.

Czynności wykonywane przez naszych konserwatorów podczas badania:

 • oględziny zewnętrzne węża,
 • wykonanie próby ciśnieniowej,
 • suszenie mechaniczne
 • naklejenie firmowej etykiety z datą badania i terminem ważności oraz wystawienie protokołu powykonawczego.

Do wykonywania badań wykorzystujemy przenośną pompę ręczną do prób ciśnieniowych firmy KRESAF.

Dodatkowo zajmujemy się złomowaniem sprzętu gaśniczego i unieszkodliwianiem (utylizacją) odpadów powstałych w wyniku wycofania tegoż sprzętu z użytkowania po zakwalifikowaniu go do likwidacji.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych półsztywnych i płaskoskładanych (Φ25, Φ33, Φ52) zgodnie z Polskimi Normami. Badanie wykonujemy bezpośrednio u klienta lub w naszym zakładzie w Ostrołęce(po wcześniejszym ustaleniu terminu). Na czas wykonywania badania zapewniamy ciągłość ochrony obiektu, polegającej na pozostawieniu naszych węży zastępczych.

Czynności wykonywane przez naszych konserwatorów podczas badania:

 • oglÄ™dziny zewnÄ™trzne węża,
 • wykonanie próby ciÅ›nieniowej,
 • suszenie mechaniczne
 • naklejenie firmowej etykiety z datÄ… badania i terminem ważnoÅ›ci oraz wystawienie protokoÅ‚u powykonawczego.

Do wykonywania badań

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych półsztywnych i płaskoskładanych (Φ25, Φ33, Φ52) zgodnie z Polskimi Normami. Badanie wykonujemy bezpośrednio u klienta lub w naszym zakładzie w Ostrołęce(po wcześniejszym ustaleniu terminu). Na czas wykonywania badania zapewniamy ciągłość ochrony obiektu, polegającej na pozostawieniu naszych węży zastępczych.

Czynności wykonywane przez naszych konserwatorów podczas badania:

 • oględziny zewnętrzne węża,
 • wykonanie próby ciśnieniowej,
 • suszenie mechaniczne
 • naklejenie firmowej etykiety z datą badania i terminem ważności oraz wystawienie protokołu powykonawczego.

Do wykonywania badań wykorzystujemy przenośną pompę ręczną do prób ciśnieniowych firmy KRESAF.

Dodatkowo zajmujemy się złomowaniem sprzętu gaśniczego i unieszkodliwianiem (utylizacją) odpadów powstałych w wyniku wycofania tegoż sprzętu z użytkowania po zakwalifikowaniu go do likwidacji.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt