Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

W każdym obiekcie jest wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za ewakuację. Nasza firma prowadzi szkolenia dla takich osób, aby znały one dokładnie swoje zadania i obowiązki w razie napotkanego zagrożenia. Po odbytym szkoleniu osoby będące na stanowisku odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewakuacji, będą czuły się pewniej co sprzyja szybkiej ewakuacji.

Przykładowy program szkolenia:

 1. Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz podstawowe przepisy prawne,
 2. Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 4. Zadania i obowiązki pracowników w wyniku powstania pożaru,
 5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji,
 6. Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.

W

W każdym obiekcie jest wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za ewakuację. Nasza firma prowadzi szkolenia dla takich osób, aby znały one dokładnie swoje zadania i obowiązki w razie napotkanego zagrożenia. Po odbytym szkoleniu osoby będące na stanowisku odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewakuacji, będą czuły się pewniej co sprzyja szybkiej ewakuacji.

Przykładowy program szkolenia:

 1. Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz podstawowe przepisy prawne,
 2. Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 4. Zadania i obowiÄ…zki

W każdym obiekcie jest wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za ewakuację. Nasza firma prowadzi szkolenia dla takich osób, aby znały one dokładnie swoje zadania i obowiązki w razie napotkanego zagrożenia. Po odbytym szkoleniu osoby będące na stanowisku odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewakuacji, będą czuły się pewniej co sprzyja szybkiej ewakuacji.

Przykładowy program szkolenia:

 1. Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz podstawowe przepisy prawne,
 2. Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 4. Zadania i obowiązki pracowników w wyniku powstania pożaru,
 5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji,
 6. Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt