Plany ewakuacyjne
Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacji to tablice wywieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację m.in. takimi jak: drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje pomieszczeń, miejsce zbiórki do ewakuacji.

Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w:

 • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
 • muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528);

Często, potocznie nazywa się planami ewakuacyjnymi część graficzną instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które zawierają elementy wymagane właściwym rozporządzeniem. Nie ma jednak obowiązku jej wywieszania w ogólnodostępnym miejscu budynku.

Z doświadczenia wiemy, jednaj że plany ewakuacyjne wywieszone w budynkach przyciągają uwagę użytkowników przez co skłaniają do zapoznania się z nimi. Ponadto znaczna większość populacji ludzkiej jest wzrokowcami przez co takie graficzne przedstawienia warunków ewakuacji z budynku zostaje szybciej zapamiętane i daje wymierne rezultaty.

Dodatkowym atutem umieszczania w obiektach planów ewakuacyjnych jest walor informacyjny przedstawiający usytuowanie poszczególnych pomieszczeń, powierzchni.

Każdy z naszych planów ewakuacyjnych jest adaptowany do lokalnych warunków miejsca, w którym będzie fizycznie się znajdował tak aby, każdy z użytkowników mógł dokonać właściwej orientacji miejsca, w którym aktualnie się znajduje.

Proponujemy również połączenie planów ewakuacyjnych z:

 • instrukcją postępowania na wypadek pożaru opisową lub graficzną (obowiązkowo umieszczanych w widocznych miejscach);
 • wykazem telefonów alarmowych (obowiązkowo umieszczanych w widocznych miejscach);
 • informacją o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (obowiązkowe informowanie pozostałych użytkowników obiektu);

Tego typu plan stanowi kompendium wiedzy z zakresu postępowania na wypadek pożaru, ewakuacji i alarmowania.

W sytuacji braku rzutów architektonicznych wykonamy je dla Państwa od podstaw w ramach opracowywania planów ewakuacyjnych. Sporządzamy plany ewakuacyjne również w przypadku niewyznaczonych dróg ewakuacyjnych proponując jednoczenie właściwe rozwiązania i oznakowanie.

Plany ewakuacyjne wykonujemy w formacie zapewniającym pełną czytelność przedstawianej treści bez pogorszenia jakości.

W zależności od potrzeb i Państwa życzeń plany ewakuacyjne dostarczamy w formie np. laminowanej, oprawionej w ramę pasującą do aranżacji wnętrz, wydrukowane na pleksi lub tekturze.

Plany

Plany ewakuacji to tablice wywieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację m.in. takimi jak: drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje pomieszczeń, miejsce zbiórki do ewakuacji.

Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w:

 • publicznych i niepublicznych szkoÅ‚ach i placówkach na podstawie rozporzÄ…dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeÅ„stwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Plany ewakuacji to tablice wywieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację m.in. takimi jak: drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje pomieszczeń, miejsce zbiórki do ewakuacji.

Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w:

 • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
 • muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528);

Często, potocznie nazywa się planami ewakuacyjnymi część graficzną instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które zawierają elementy wymagane właściwym rozporządzeniem. Nie ma jednak obowiązku jej wywieszania w ogólnodostępnym miejscu budynku.

Z doświadczenia wiemy, jednaj że plany ewakuacyjne wywieszone w budynkach przyciągają uwagę użytkowników przez co skłaniają do zapoznania się z nimi. Ponadto znaczna większość populacji ludzkiej jest wzrokowcami przez co takie graficzne przedstawienia warunków ewakuacji z budynku zostaje szybciej zapamiętane i daje wymierne rezultaty.

Dodatkowym atutem umieszczania w obiektach planów ewakuacyjnych jest walor informacyjny przedstawiający usytuowanie poszczególnych pomieszczeń, powierzchni.

Każdy z naszych planów ewakuacyjnych jest adaptowany do lokalnych warunków miejsca, w którym będzie fizycznie się znajdował tak aby, każdy z użytkowników mógł dokonać właściwej orientacji miejsca, w którym aktualnie się znajduje.

Proponujemy również połączenie planów ewakuacyjnych z:

 • instrukcją postępowania na wypadek pożaru opisową lub graficzną (obowiązkowo umieszczanych w widocznych miejscach);
 • wykazem telefonów alarmowych (obowiązkowo umieszczanych w widocznych miejscach);
 • informacją o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (obowiązkowe informowanie pozostałych użytkowników obiektu);

Tego typu plan stanowi kompendium wiedzy z zakresu postępowania na wypadek pożaru, ewakuacji i alarmowania.

W sytuacji braku rzutów architektonicznych wykonamy je dla Państwa od podstaw w ramach opracowywania planów ewakuacyjnych. Sporządzamy plany ewakuacyjne również w przypadku niewyznaczonych dróg ewakuacyjnych proponując jednoczenie właściwe rozwiązania i oznakowanie.

Plany ewakuacyjne wykonujemy w formacie zapewniającym pełną czytelność przedstawianej treści bez pogorszenia jakości.

W zależności od potrzeb i Państwa życzeń plany ewakuacyjne dostarczamy w formie np. laminowanej, oprawionej w ramę pasującą do aranżacji wnętrz, wydrukowane na pleksi lub tekturze.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt