Kwalifikacja pomieszczeń zagrożonych wybuchem
Kwalifikacja pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Jednym z elementów oceny zagrożenia wybuchem, jest wskazanie w budynku takich pomieszczeń, które w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej (oceny) zostaną zaliczone do tzw. pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Kryterium kwalifikującym jest wartość przyrostu ciśnienia w analizowanym pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch określonej ilości mieszaniny wybuchowej. Występowanie w budynku pomieszczeń zagrożonych wybuchem (jednego lub więcej) skutkuje koniecznością wykonania określonych rozwiązań budowlanych oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

Oferujemy  wykonanie analizy i oceny pomieszczeń ze względu na zagrożenie wybuchem zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i trenów.

Zakres prac obejmuje m.in. :

  • analizę i ocenę obiektu (pomieszczenia) pod kątem możliwości wystąpienia w sytuacjach awaryjnych, a także w warunkach normalnej pracy, mieszanin wybuchowych gazów palnych, par cieczy palnych, czy też pyłów palnych z powietrzem lub innymi utleniaczami,
  • wykonanie obliczeń i kwalifikację pomieszczenia,
  • opracowanie dokumentacji, w tym opracowanie zaleceń (wymagań) wynikających z regulacji prawnych.

Jednym

Jednym z elementów oceny zagrożenia wybuchem, jest wskazanie w budynku takich pomieszczeń, które w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej (oceny) zostaną zaliczone do tzw. pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Kryterium kwalifikującym jest wartość przyrostu ciśnienia w analizowanym pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch określonej ilości mieszaniny wybuchowej. Występowanie w budynku pomieszczeń zagrożonych wybuchem (jednego lub więcej) skutkuje koniecznością wykonania określonych rozwiązań budowlanych oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

Oferujemy  wykonanie analizy i oceny pomieszczeń ze względu na zagrożenie

Jednym z elementów oceny zagrożenia wybuchem, jest wskazanie w budynku takich pomieszczeń, które w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej (oceny) zostaną zaliczone do tzw. pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Kryterium kwalifikującym jest wartość przyrostu ciśnienia w analizowanym pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch określonej ilości mieszaniny wybuchowej. Występowanie w budynku pomieszczeń zagrożonych wybuchem (jednego lub więcej) skutkuje koniecznością wykonania określonych rozwiązań budowlanych oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

Oferujemy  wykonanie analizy i oceny pomieszczeń ze względu na zagrożenie wybuchem zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i trenów.

Zakres prac obejmuje m.in. :

  • analizę i ocenę obiektu (pomieszczenia) pod kątem możliwości wystąpienia w sytuacjach awaryjnych, a także w warunkach normalnej pracy, mieszanin wybuchowych gazów palnych, par cieczy palnych, czy też pyłów palnych z powietrzem lub innymi utleniaczami,
  • wykonanie obliczeń i kwalifikację pomieszczenia,
  • opracowanie dokumentacji, w tym opracowanie zaleceń (wymagań) wynikających z regulacji prawnych.
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt