Zasady organizacji bezpiecznej imprezy masowej
Zasady organizacji bezpiecznej imprezy masowej

DEFINICJA IMPREZY MASOWEJ

Każda impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem wynosi nie więcej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku nie więcej niż 300 nie zalicza się do imprez masowych. Warto o tym pomyśleć przed organizacją imprezy ze względu na fakt pojawienia się wielu obostrzeń w przypadku przekroczenia w/w ilości uczestników.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej jest to skoordynowane przedsięwzięcie, podejmowane przez organizatora imprezy i firmę medyczną zapewniającą odpowiednio dobrany Zespół Ratownictwa Medycznego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zabawy.

ZAPLECZE MEDYCZNE

W wymaganym zakresie udzielania pomocy medycznej podczas trwania imprezy masowej zawiera się: pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia, proste leczenie w miejscu imprezy, medyczne czynności ratunkowe, transport do odpowiednich placówek szpitalnych.

Organizator zobowiązany jest utworzyć stacjonarny Punkt Pomocy Medycznej obsługiwany przez doświadczonego lekarza i wykwalifikowany średni personel medyczny. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 17 lutego 2012 poz. 181, punkt taki musi posiadać odpowiednie wyposażenie w sprzęt medyczny i w środki lecznicze oraz co najmniej dwa stanowiska do udzielania pomocy. Powinien również posiadać odpowiednie oznakowanie w postaci kwadratowej tablicy w kolorze zielonym, o wymiarach co najmniej 70 cm x 70 cm, z centralnie umieszczonym krzyżem równoramiennym w kolorze białym, z napisem nad krzyżem w języku polskim: „PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ” oraz z napisem pod krzyżem w języku angielskim „FIRST AID”. Personel odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne oznakowuje się poprzez umieszczenie na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisu w kolorze białym, w języku polskim w brzmieniu: „RATOWNIK” albo „RATOWNIK MEDYCZNY”, albo „PIELĘGNIARKA” oraz w języku angielskim w brzmieniu: „MEDICAL STAFF”. Zaś lekarzy na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisy w kolorze białym, w języku polskim: „LEKARZ” oraz w języku angielskim: „DOCTOR”.

Punkt pomocy medycznej obsługiwany powinien być wg ustawy przez:

 • lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz,
 • ratownika medycznego lub
 • pielęgniarkę systemu, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

WYPOSAŻENIE PUNKTU POMOCY MEDYCZNEJ dwa stanowiska leżące dla pacjentów:

 • defibrylator z kardiomonitorem;
 • rurki ustno-gardłowe;
 • worek samorozprężalny;
 • rurki krtaniowe;
 • zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem;
 • zestaw do intubacji;
 • ssak;
 • tlen medyczny;
 • pulsoksymetr;
 • ciśnieniomierz;
 • glukometr;
 • kołnierze szyjne;
 • szyny typu Kramer o różnych wymiarach;
 • opatrunki o różnych wymiarach, w tym opatrunki hydrożelowe schładzające;
 • środek do dezynfekcji skóry;
 • rękawiczki jednorazowe;
 • worek plastikowy z zamknięciem na odpady;
 • płyn do dezynfekcji rąk;
 • nożyczki;
 • folie izotermiczne;
 • opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej;
 • zestawy do przetaczania i dawkowania leków oraz płynów infuzyjnych;
 • termometr;
 • stetoskop;
 • reduktor tlenowy z szybkozłączem;
 • zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem;
 • butla tlenowa;
 • wyposażenie wyrobów medycznych i wyroby medyczne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 i 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, do transportu poszkodowanego, w szczególności deska ortopedyczna;
 • zestaw produktów leczniczych, wchodzących w skład zestawu przeciw wstrząsowego.

PATROL RATOWNICZY

Według nowych przepisów prawa, na większych imprezach funkcjonują piesze Patrole Ratownicze w liczbie proporcjonalnej do liczby uczestników. Patrole te mają na celu głównie udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i transport chorych do Punktu Pomocy Medycznej. Patrol Ratowniczy składa się z minimum dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiada na wyposażeniu torbę ratunkową i środki łączności bezprzewodowej, umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej.

WYPOSAŻENIE PATROLU RATOWNICZEGO

 • rurki ustno-gardłowe;
 • ssak ręczno-mechaniczny;
 • worek samorozprężalny;
 • rurki krtaniowe;
 • kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego wodoodporne;
 • opatrunki o różnych wymiarach;
 • środek do dezynfekcji skóry;
 • roztwór soli fizjologicznej 500 ml;
 • rękawiczki jednorazowe;
 • worek plastikowy z zamknięciem na odpady;
 • płyn do dezynfekcji rąk;
 • nożyczki;
 • folie izotermiczne.

Zespół wyjazdowy wykonuje transport pacjenta do szpitala o ile na miejscu imprezy masowej pozostaje inne zabezpieczenie medyczne. Nie może być jednocześnie jednostką systemu

Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wśród Zespołów Wyjazdowych wyróżnia się zespoły bez lekarza, odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego oraz zespoły z lekarzem, odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego.

Koordynator Medyczny zostaje wyznaczony dla potrzeb zabezpieczenia imprezy z udziałem ponad 10 tysięcy uczestników. Musi to być osoba mająca odpowiednie kwalifikacje medyczne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zadaniach ratownictwa medycznego.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE W LICZBACH

Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej innej niż mecz piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący sposób:

ZESPOŁY WYJAZDOWE

 • do 5000 uczestników – jeden zespół bez lekarza;
 • od 5001 do 25000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza;
 • od 25001 do 65000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza;
 • od 65001 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 120000 uczestników powyżej 65000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem.

PATROLE RATOWNICZE

 • do 5000 uczestników – jeden patrol ratowniczy;
 • od 5001 do 65000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 10000 uczestników powyżej 5000 uczestników;
 • od 65001 uczestników – siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 15000 uczestników – jeden patrol ratowniczy.

PUNKTY POMOCY MEDYCZNEJ

 • od 10000 do 110000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 50000 uczestników powyżej 10000 uczestników;
 • od 110001 uczestników – dwa punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 100000 uczestników powyżej 110000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej.

IMPREZY MASOWE PODWYŻSZONEGO RYZYKA

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników, w następujący sposób:

ZESPOŁY WYJAZDOWE

 • do 5000 uczestników – jeden zespół z lekarzem;
 • od 5001 do 25000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza;
 • od 25001 do 45000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza;
 • od 45001 do 65000 uczestników – dwa zespoły z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza;
 • od 65001 uczestników – dwa zespoły z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 100000 uczestników powyżej 65000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem.

PATROLE RATOWNICZE

 • do 5000 uczestników – jeden patrol ratowniczy;
 • od 5001 do 65000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 5000 uczestników;
 • od 65001 uczestników – trzynaście patroli ratowniczych na pierwsze 65000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 10000 uczestników powyżej 65000 uczestników – jeden patrol ratowniczy.

PUNKTY POMOCY MEDYCZNEJ

 • od 10000 do 100000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 30000 uczestników powyżej 10000 uczestników,
 • od 100001 uczestników – trzy punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 100000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOT. ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH

Dokładny opis organizacji imprez masowych znajdziecie Państwo w tekście ustawy z dnia 6 lutego 2012 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms&ml=pl&mi&mx=0&mt&my&ma=019255


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

DEFINICJA IMPREZY MASOWEJ

Każda impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem wynosi nie więcej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku nie więcej niż 300 nie zalicza się do imprez masowych. Warto o tym pomyśleć przed organizacją imprezy ze względu na fakt pojawienia się wielu obostrzeń w przypadku przekroczenia w/w ilości uczestników.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej jest to skoordynowane przedsięwzięcie, podejmowane przez organizatora imprezy i firmę medyczną zapewniającą odpowiednio dobrany Zespół Ratownictwa

DEFINICJA IMPREZY MASOWEJ

Każda impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem wynosi nie więcej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku nie więcej niż 300 nie zalicza się do imprez masowych. Warto o tym pomyśleć przed organizacją imprezy ze względu na fakt pojawienia się wielu obostrzeń w przypadku przekroczenia w/w ilości uczestników.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej jest to skoordynowane przedsięwzięcie, podejmowane przez organizatora imprezy i firmę medyczną zapewniającą odpowiednio dobrany Zespół Ratownictwa Medycznego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zabawy.

ZAPLECZE MEDYCZNE

W wymaganym zakresie udzielania pomocy medycznej podczas trwania imprezy masowej zawiera się: pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia, proste leczenie w miejscu imprezy, medyczne czynności ratunkowe, transport do odpowiednich placówek szpitalnych.

Organizator zobowiązany jest utworzyć stacjonarny Punkt Pomocy Medycznej obsługiwany przez doświadczonego lekarza i wykwalifikowany średni personel medyczny. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 17 lutego 2012 poz. 181, punkt taki musi posiadać odpowiednie wyposażenie w sprzęt medyczny i w środki lecznicze oraz co najmniej dwa stanowiska do udzielania pomocy. Powinien również posiadać odpowiednie oznakowanie w postaci kwadratowej tablicy w kolorze zielonym, o wymiarach co najmniej 70 cm x 70 cm, z centralnie umieszczonym krzyżem równoramiennym w kolorze białym, z napisem nad krzyżem w języku polskim: „PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ” oraz z napisem pod krzyżem w języku angielskim „FIRST AID”. Personel odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne oznakowuje się poprzez umieszczenie na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisu w kolorze białym, w języku polskim w brzmieniu: „RATOWNIK” albo „RATOWNIK MEDYCZNY”, albo „PIELĘGNIARKA” oraz w języku angielskim w brzmieniu: „MEDICAL STAFF”. Zaś lekarzy na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisy w kolorze białym, w języku polskim: „LEKARZ” oraz w języku angielskim: „DOCTOR”.

Punkt pomocy medycznej obsługiwany powinien być wg ustawy przez:

 • lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz,
 • ratownika medycznego lub
 • pielęgniarkę systemu, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

WYPOSAŻENIE PUNKTU POMOCY MEDYCZNEJ dwa stanowiska leżące dla pacjentów:

 • defibrylator z kardiomonitorem;
 • rurki ustno-gardłowe;
 • worek samorozprężalny;
 • rurki krtaniowe;
 • zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem;
 • zestaw do intubacji;
 • ssak;
 • tlen medyczny;
 • pulsoksymetr;
 • ciśnieniomierz;
 • glukometr;
 • kołnierze szyjne;
 • szyny typu Kramer o różnych wymiarach;
 • opatrunki o różnych wymiarach, w tym opatrunki hydrożelowe schładzające;
 • środek do dezynfekcji skóry;
 • rękawiczki jednorazowe;
 • worek plastikowy z zamknięciem na odpady;
 • płyn do dezynfekcji rąk;
 • nożyczki;
 • folie izotermiczne;
 • opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej;
 • zestawy do przetaczania i dawkowania leków oraz płynów infuzyjnych;
 • termometr;
 • stetoskop;
 • reduktor tlenowy z szybkozłączem;
 • zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem;
 • butla tlenowa;
 • wyposażenie wyrobów medycznych i wyroby medyczne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 i 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, do transportu poszkodowanego, w szczególności deska ortopedyczna;
 • zestaw produktów leczniczych, wchodzących w skład zestawu przeciw wstrząsowego.

PATROL RATOWNICZY

Według nowych przepisów prawa, na większych imprezach funkcjonują piesze Patrole Ratownicze w liczbie proporcjonalnej do liczby uczestników. Patrole te mają na celu głównie udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i transport chorych do Punktu Pomocy Medycznej. Patrol Ratowniczy składa się z minimum dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiada na wyposażeniu torbę ratunkową i środki łączności bezprzewodowej, umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej.

WYPOSAŻENIE PATROLU RATOWNICZEGO

 • rurki ustno-gardłowe;
 • ssak ręczno-mechaniczny;
 • worek samorozprężalny;
 • rurki krtaniowe;
 • kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego wodoodporne;
 • opatrunki o różnych wymiarach;
 • środek do dezynfekcji skóry;
 • roztwór soli fizjologicznej 500 ml;
 • rękawiczki jednorazowe;
 • worek plastikowy z zamknięciem na odpady;
 • płyn do dezynfekcji rąk;
 • nożyczki;
 • folie izotermiczne.

Zespół wyjazdowy wykonuje transport pacjenta do szpitala o ile na miejscu imprezy masowej pozostaje inne zabezpieczenie medyczne. Nie może być jednocześnie jednostką systemu

Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wśród Zespołów Wyjazdowych wyróżnia się zespoły bez lekarza, odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego oraz zespoły z lekarzem, odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego.

Koordynator Medyczny zostaje wyznaczony dla potrzeb zabezpieczenia imprezy z udziałem ponad 10 tysięcy uczestników. Musi to być osoba mająca odpowiednie kwalifikacje medyczne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zadaniach ratownictwa medycznego.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE W LICZBACH

Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej innej niż mecz piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący sposób:

ZESPOŁY WYJAZDOWE

 • do 5000 uczestników – jeden zespół bez lekarza;
 • od 5001 do 25000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza;
 • od 25001 do 65000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza;
 • od 65001 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 120000 uczestników powyżej 65000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem.

PATROLE RATOWNICZE

 • do 5000 uczestników – jeden patrol ratowniczy;
 • od 5001 do 65000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 10000 uczestników powyżej 5000 uczestników;
 • od 65001 uczestników – siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 15000 uczestników – jeden patrol ratowniczy.

PUNKTY POMOCY MEDYCZNEJ

 • od 10000 do 110000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 50000 uczestników powyżej 10000 uczestników;
 • od 110001 uczestników – dwa punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 100000 uczestników powyżej 110000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej.

IMPREZY MASOWE PODWYŻSZONEGO RYZYKA

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników, w następujący sposób:

ZESPOŁY WYJAZDOWE

 • do 5000 uczestników – jeden zespół z lekarzem;
 • od 5001 do 25000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza;
 • od 25001 do 45000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza;
 • od 45001 do 65000 uczestników – dwa zespoły z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza;
 • od 65001 uczestników – dwa zespoły z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 100000 uczestników powyżej 65000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem.

PATROLE RATOWNICZE

 • do 5000 uczestników – jeden patrol ratowniczy;
 • od 5001 do 65000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 5000 uczestników;
 • od 65001 uczestników – trzynaście patroli ratowniczych na pierwsze 65000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 10000 uczestników powyżej 65000 uczestników – jeden patrol ratowniczy.

PUNKTY POMOCY MEDYCZNEJ

 • od 10000 do 100000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 30000 uczestników powyżej 10000 uczestników,
 • od 100001 uczestników – trzy punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 100000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOT. ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH

Dokładny opis organizacji imprez masowych znajdziecie Państwo w tekście ustawy z dnia 6 lutego 2012 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms&ml=pl&mi&mx=0&mt&my&ma=019255

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt