Szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów
Szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów

Umiejętność prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy jest niezwykle istotna, społecznie potrzebna i pożądana. Ważne jest aby uświadomić uczniom szkół jej wartość, gdyż każdy z nich może uczestniczyć w zdarzeniu, w którym inna osoba będzie wymagała udzielenia pomocy.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla szkół w Nowym Sączu i innych rejonach kraju, wymagają szczególnie opracowanego programu, dostosowanego do wymogów danej grupy wiekowej, do umiejętności jakie realnie może posiąść uczestnik szkolenia. Z tego powodu najbogatsze merytorycznie są kursy dla liceów, techników i innych szkół ponadgimnazjalnych. Podczas szkoleń dla dzieci szkół podstawowych (wiek od 6 do 12 lat) szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo dziecka oraz umiejętność wezwania pomocy z użyciem numeru 112. Podczas szkoleń dla ostatniej klasy szkoły podstawowej zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, ale kładziemy także nacisk na umiejętne wykonywanie podstawowego podtrzymywania życia, czyli resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Szczegóły treści omawianej podczas szkoleń oraz ich koszt ustalamy w trakcie indywidualnych rozmów z organizatorem kursu.

Prowadząc szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów szkół w Nowym Sączu i rejonach,  główną uwagę przykładamy do ćwiczeń praktycznych – uważamy, że właśnie w taki sposób można nauczyć się panować nad lękiem i stresem w sytuacjach, w których zagrożone jest czyjeś zdrowie bądź życie. To pierwszy krok, aby wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Umiejętność prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy jest niezwykle istotna, społecznie potrzebna i pożądana. Ważne jest aby uświadomić uczniom szkół jej wartość, gdyż każdy z nich może uczestniczyć w zdarzeniu, w którym inna osoba będzie wymagała udzielenia pomocy.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla szkół w Nowym Sączu i innych rejonach kraju, wymagają szczególnie opracowanego programu, dostosowanego do wymogów danej grupy wiekowej, do umiejętności jakie realnie może posiąść uczestnik szkolenia. Z tego powodu najbogatsze merytorycznie są kursy dla liceów, techników i innych szkół ponadgimnazjalnych. Podczas szkoleń dla dzieci szkół podstawowych (wiek od 6 do 12

Umiejętność prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy jest niezwykle istotna, społecznie potrzebna i pożądana. Ważne jest aby uświadomić uczniom szkół jej wartość, gdyż każdy z nich może uczestniczyć w zdarzeniu, w którym inna osoba będzie wymagała udzielenia pomocy.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla szkół w Nowym Sączu i innych rejonach kraju, wymagają szczególnie opracowanego programu, dostosowanego do wymogów danej grupy wiekowej, do umiejętności jakie realnie może posiąść uczestnik szkolenia. Z tego powodu najbogatsze merytorycznie są kursy dla liceów, techników i innych szkół ponadgimnazjalnych. Podczas szkoleń dla dzieci szkół podstawowych (wiek od 6 do 12 lat) szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo dziecka oraz umiejętność wezwania pomocy z użyciem numeru 112. Podczas szkoleń dla ostatniej klasy szkoły podstawowej zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, ale kładziemy także nacisk na umiejętne wykonywanie podstawowego podtrzymywania życia, czyli resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Szczegóły treści omawianej podczas szkoleń oraz ich koszt ustalamy w trakcie indywidualnych rozmów z organizatorem kursu.

Prowadząc szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów szkół w Nowym Sączu i rejonach,  główną uwagę przykładamy do ćwiczeń praktycznych – uważamy, że właśnie w taki sposób można nauczyć się panować nad lękiem i stresem w sytuacjach, w których zagrożone jest czyjeś zdrowie bądź życie. To pierwszy krok, aby wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt