Okresowe przeglądy i konserwacja obiektu szkolnego
Okresowe przeglądy i konserwacja obiektu szkolnego
Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi
1. Konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego co 6 miesięcy Chyba,  że producent zaleca inaczej, jednak nie rzadziej niż co 1 rok
2. Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej co 1 rok
3. Przegląd instalacji odgromowej raz w roku
4. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) co 1 rok
5. Przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku raz w roku przed rozpoczęciem roku szkolnego
6. Pomiar napięć i obciążeń w instalacji elektrycznej co 5 lat
7. Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej co 5 lat
8. Badanie instalacji odgromowej co 6 lat oraz po każdym uszkodzeniu

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Couldn't find end of Start Tag table in Entity, line: 1 in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241
Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi
1. Konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego co 6 miesięcy Chyba,  że producent zaleca inaczej, jednak nie rzadziej niż co 1 rok
2. Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej co 1 rok
3. PrzeglÄ…d instalacji odgromowej raz w roku
4. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) co 1
Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi
1. Konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego co 6 miesięcy Chyba,  że producent zaleca inaczej, jednak nie rzadziej niż co 1 rok
2. Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej co 1 rok
3. Przegląd instalacji odgromowej raz w roku
4. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) co 1 rok
5. Przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku raz w roku przed rozpoczęciem roku szkolnego
6. Pomiar napięć i obciążeń w instalacji elektrycznej co 5 lat
7. Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej co 5 lat
8. Badanie instalacji odgromowej co 6 lat oraz po każdym uszkodzeniu
Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt