Blog
Porady, ciekawostki, informacje. Nowoczesne podejście do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Blog
SZANOWNI ROLNICY!
4.09.2019

APELUJEMY DO PAŃSTWA O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TEGOROCZNYCH PRAC POLOWYCH.

 

Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy braku dbałości o bezpieczeństwo w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć.

 

Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac maszyn i urządzeń.

 • Zamontuj brakujące osłony na ruchome części maszyn, w tym na wały przegubowo teleskopowe
 • Pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj aż elementy obracające się siłą bezwładności zatrzymają się.
 • Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia.
 • Nie przewoź osób na pomoście roboczym i zwracaj szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu osoby.
 • Rozładunek ziarna organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie.

 • Wyposaż pojazdy w sprawne układy sygnalizacyjno -oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się.
 • Przejazdy maszyn przeprowadzaj w pozycji W czasie przewozu ładunków przestrzennych, ładunek zabezpiecz przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m (licząc od podłoża).
 • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej dodatkowo zabezpieczonej przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi.
 • Nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach i w nieprzystosowanych przyczepach.
 • Do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

Szanowny Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych prac.

 • Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Umieść go w dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia i zapoznaj się z zasadami jego obsługi.
 • Nie pal tytoniu podczas prac związanych ze zbiorem płodów rolnych i ich transportem.
 • W miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia.
 • Przy sytuowaniu stogów zachowaj bezpieczne odległości.

Bezpieczeństwo Twoje i najbliższych to także uzupełnianie płynów zwłaszcza w czasie upałów oraz stosowanie przerw w pracy! Pamiętaj, aby pracować w odzieży i obuwiu roboczym oraz stosować wymagane ochrony indywidualne!

Szanowni Państwo – to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci:

 • Zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn.
 • Każdorazowo ruszając np. ciągnikiem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.
 • Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych.
 • Nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
 • Zabezpiecz wejścia na strychy i poddasza.
 • Zabezpiecz zbiorniki na nieczystości płynne, szamba, studnie.
 • Środki ochrony roślin, detergenty i zapałki przechowuj zabezpieczone przed dostępem najmłodszych.

Nie angażujmy dzieci do prac niebezpiecznych i szkodliwych. Nie powierzajmy im prac ponad ich siły i możliwości!

 

 

Źródło: Państwowy Inspektorat Pracy

APELUJEMY DO PAŃSTWA O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TEGOROCZNYCH PRAC POLOWYCH.

 

Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy braku dbałości o bezpieczeństwo w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć.

 

Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac maszyn i

APELUJEMY DO PAŃSTWA O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TEGOROCZNYCH PRAC POLOWYCH.

 

Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy braku dbałości o bezpieczeństwo w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć.

 

Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac maszyn i urządzeń.

 • Zamontuj brakujące osłony na ruchome części maszyn, w tym na wały przegubowo teleskopowe
 • Pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj aż elementy obracające się siłą bezwładności zatrzymają się.
 • Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia.
 • Nie przewoź osób na pomoście roboczym i zwracaj szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu osoby.
 • Rozładunek ziarna organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie.

 • Wyposaż pojazdy w sprawne układy sygnalizacyjno -oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się.
 • Przejazdy maszyn przeprowadzaj w pozycji W czasie przewozu ładunków przestrzennych, ładunek zabezpiecz przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m (licząc od podłoża).
 • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej dodatkowo zabezpieczonej przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi.
 • Nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach i w nieprzystosowanych przyczepach.
 • Do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

Szanowny Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych prac.

 • Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Umieść go w dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia i zapoznaj się z zasadami jego obsługi.
 • Nie pal tytoniu podczas prac związanych ze zbiorem płodów rolnych i ich transportem.
 • W miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia.
 • Przy sytuowaniu stogów zachowaj bezpieczne odległości.

Bezpieczeństwo Twoje i najbliższych to także uzupełnianie płynów zwłaszcza w czasie upałów oraz stosowanie przerw w pracy! Pamiętaj, aby pracować w odzieży i obuwiu roboczym oraz stosować wymagane ochrony indywidualne!

Szanowni Państwo – to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci:

 • Zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn.
 • Każdorazowo ruszając np. ciągnikiem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.
 • Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych.
 • Nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
 • Zabezpiecz wejścia na strychy i poddasza.
 • Zabezpiecz zbiorniki na nieczystości płynne, szamba, studnie.
 • Środki ochrony roślin, detergenty i zapałki przechowuj zabezpieczone przed dostępem najmłodszych.

Nie angażujmy dzieci do prac niebezpiecznych i szkodliwych. Nie powierzajmy im prac ponad ich siły i możliwości!

 

 

Źródło: Państwowy Inspektorat Pracy

Najnowsze wpisy
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem

30.10.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popiera stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony...

WIĘCEJ...
POPRAWA BHP W FIRMIE

15.02.2019

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP nawet 500.000 do bezpiecznej pracy . Przedmiot...

WIĘCEJ...