Blog
Porady, ciekawostki, informacje. Nowoczesne podejście do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Blog
POPRAWA BHP W FIRMIE
15.02.2019

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP nawet 500.000 do bezpiecznej pracy .

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

 

Poziomy dofinansowania i kwoty (brutto!), które można uzyskać:

 

Firmy, które otrzymały teraz dofinansowanie kupowały w większości rusztowania przejezdne, środki ochrony indywidualnej, wentylację mechaniczną, urządzenia pomagające odciążyć układ mięśniowo-szkieletowy, np. wózki widłowe, wózki platformowe, wózki dwu nożycowe itp.

 

 

Jesteśmy firmą z doświadczeniem, dla której połączenia bezpieczeństwa, higieny oraz znajomości prawa pracy nie stanowi żadnych tajemnic.

Jeśli będziesz potrzebował więcej szczegółów – dzwoń.

690 936 333

benedykt@grupaproxima.com

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP nawet 500.000 do bezpiecznej pracy .

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeÅ„stwo instalacji technicznych, maszyn, urzÄ…dzeÅ„ i miejsc pracy;
 • urzÄ…dzenia chroniÄ…ce przed haÅ‚asem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem 

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP nawet 500.000 do bezpiecznej pracy .

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

 

Poziomy dofinansowania i kwoty (brutto!), które można uzyskać:

 

Firmy, które otrzymały teraz dofinansowanie kupowały w większości rusztowania przejezdne, środki ochrony indywidualnej, wentylację mechaniczną, urządzenia pomagające odciążyć układ mięśniowo-szkieletowy, np. wózki widłowe, wózki platformowe, wózki dwu nożycowe itp.

 

 

Jesteśmy firmą z doświadczeniem, dla której połączenia bezpieczeństwa, higieny oraz znajomości prawa pracy nie stanowi żadnych tajemnic.

Jeśli będziesz potrzebował więcej szczegółów – dzwoń.

690 936 333

benedykt@grupaproxima.com

Najnowsze wpisy
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem

30.10.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popiera stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony...

WIĘCEJ...
SZANOWNI ROLNICY!

4.09.2019

APELUJEMY DO PAŃSTWA O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TEGOROCZNYCH PRAC...

WIĘCEJ...